Tübitak_108Y301

Tübitak İklim Projesi
Subscribe

Amaç

Ocak 2007 tarihinde, ulusal koordinatörlüğünü Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında hazırlanan “Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi” yayınlanmıştır. Bu raporda, Türkiye’deki sera gazlarının 1990-2004 dönemine ait envanteri hazırlanmış, sera gazı emisyonlarındaki artışı hafifletmek için alınabilecek tedbirler analiz edilmiş ve iklim değişikliğinin Türkiye’de yaratabileceği olası etkiler değerlendirilerek uygulanabilecek tedbirler ortaya konmaya çalışılmıştır. Raporda ayrıca, sahip olunan bilimsel ve teknik potansiyel ile kurumsal altyapıyı geliştirmek ve sürekli bilgi akışı sağlayabilmek için Türkiye’de bir bilgi ve veri ağı oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Ulusal Bildirim Raporunun, proje yürütücüsünün de yer aldığı araştırma grubunca (DEÜ Su Kaynakları Merkezi-SUMER) hazırlanan 6.2.1 bölümü, iklim değişikliğinin ülkemiz su kaynakları üzerindeki etkilerini irdelemektedir. Raporda, iklim değişikliğinin ülkemizin özellikle batı ve güney kesimlerini olumsuz yönde etkileyeceği, bu nedenle söz konusu bölgelerdeki su kaynakları üzerindeki olası etkilerinin ve bu bölgelerdeki su sistemlerinin duyarlılıklarının ortaya konması gerektiği vurgulanmaktadır.

Bu gerekçeden hareketle önerilen projede, iklim değişikliğinin ülkemiz içme suyu, sulama ve enerji amaçlı baraj hazneleri üzerindeki etkilerinin belirlendiği, kapsamlı bir yöntem ve uygulama bütününün geliştirilmesi ve bu yöntemin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan kıyı Ege bölgesindeki İzmir içme suyu barajlarında uygulanması amaçlanmıştır.

Önerilen projede geliştirilecek yöntem ve İzmir içme suyu havzaları özelinde gerçekleştirilecek uygulama sonucunda aşağıda verilen soruların cevaplandırılması mümkün olabilecektir.

  • İklim değişikliği nedeniyle yağış ve sıcaklıklar, meteoroloji istasyonları bazında ne ölçüde değişecek?
  • Değişen yağış ve sıcaklıklardan su havzalarındaki akımlar nasıl etkilenecek?
  • Yeni akım koşulları altında mevcut haznelerin performansları ve arz güvenilirlikleri ne ölçüde etkilenecek?

Proje geliştirilen yöntem ve elde edilen uygulama sonuçları, iklim değişikliği nedeniyle olası yağış ve sıcaklık değişimlerinin, ülkemizde mevcut diğer sulama, içme suyu ve enerji amaçlı baraj haznelerindeki etkilerine de ışık tutması açısından önem arz etmektedir.

Comments are closed.