Tübitak_108Y301

Tübitak İklim Projesi
Subscribe

Veri Analizleri

VERİLERİN TEMİNİ VE İSTATİSTİK ANALİZLER

İklim değişikliği konusunda çalışan uluslararası araştırma merkezleri çeşitli küresel iklim senaryoları için iklim modellerini (GCM) çalıştırmakta ve sonuçlarını dünya çapında coğrafi hücreler (grid) halinde yayınlamaktadırlar. Örneğin, World Data Center for Climate (WDCC) çeşitli iklim modellerinin sonuçlarını temin eden merkezlerden birisidir. Proje kapsamında WDCC ile yazışarak HadCM3 modelinde 1961-1990 ve 1971-2000 yılları için kullanılan gözlenmiş yağış, sıcaklık, nem, atmosfer basıncı ve rüzgar hızı verileri elde edilecektir. HadCM3 modelinin geleceğe yönelik tahminleri olan ve 2011-2040, 2041-2070 ve 2071-2100 yıllarına ait model sonuçları yine aynı merkezden temin edilecektir. Bu konuda proje yürütücüsü geçmişte WDC ile yazışarak veritabanına erişim hakkı elde etmiştir.

HadCM3 modelinin gerek 1961-2000 yılları arasındaki gözlenmiş verileri gerekse SR-A1B, SR-A2 ve SR-B1 iklim senaryolarına ilişkin 2011-2100 yılları arasındaki projeksiyon sonuçları 2.5ox3.75o gridler halinde temin edilecektir.

Bu veriler aşağıda listelenmiştir:

•Hava sıcaklığı (2 metredeki ortalama)

•Toplam yağış

•Yüzeye yakın nispi nem

•Deniz seviyesi atmosfer basıncı

•Rüzgar hızı

Tahtalı ve Gördes baraj havzalarını temsil etmek üzere projede verileri kullanılacak olan meteoroloji istasyonları ise aşağıda listelenmektedir.

Tahtalı Baraj Havzası                Gördes Baraj Havzası

İzmir DMİ                                               Akhisar DMİ

Seferihisar DMİ                                    Gördes DMİ

Torbalı DMİ                                           Demirci DMİ

Değirmendere DMİ

Bu istasyonlarına ilişkin meteorolojik veriler, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir.

DSİ 6-7 numaralı Tahtalı Dere, Dereboğazı akım istasyonu (1969-1990) ile DSİ 5-28 numaralı Gördes Çayı Hacıhıdır (1962-Bugün) istasyonu Tahtalı ve Gördes baraj yerlerini temsil eden akım istasyonlarıdır. Tahtalı ve Gördes barajları ile havzalarına ilişkin akım, kot-alan-hacim, topoğrafya, bitki örtüsü, arazi kullanımları gibi bilgiler İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’nden (İZSU) ve Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü’nden temin edilmiştir.

Yukarıda değinilen HadCM3 modelinin gözlem değerleriyle birlikte, proje alanında gözlenmiş meteorolojik (yağış, sıcaklık, buharlaşma, vs., ) ve hidrometrik (akım ölçümleri) verilerin ortalama, standart sapma, çarpıklık gibi temel istatistikleri hesaplanacak, özellikle yağış, sıcaklık ve akış verileri üzerinde parametrik (Korelasyon & Regresyon) ve non-parametrik (Mevsimsel Mann-Kendall) trend analizleri gerçekleştirilerek, verilerdeki eğilim yapıları belirlenecektir. Uygulamada sıkça kullanılan parametrik eğilim analizi, değişkenlerin zaman ile göstermiş oldukları korelasyonun anlamlılığının sınanmasına dayanmaktadır. Parametrik olmayan trend analizi için uygulamada genellikle Mann-Kendall istatistiği kullanılmaktadır (Yu vd., 1993). Bu istatistik verilerin olasılık dağılımından bağımsız olup, eksik verilerin olması halinde bile kullanılabilmektedir. .

Referanslar

• Yu, Y. S., Zou, S., Whittemore, D., (1993). Non parametric trend analysis of water quality data of rivers in Kansas, Journal of Hydrology, 150, 61-80.

Comments are closed.