Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Web Sayfasına Hoşgeldiniz.

Genel Bilgiler

ANABİLİM DALI TANIMI:

Acil, planlı her türlü cerrahi operasyon veya girişim geçirecek hastaların ; preoperatif değerlendirilmesini, peroperatifmisyonvevizyonumuz ve postoperatif bakımını, kritik hastaların tanı ve sağaltımlarını, bu uygulamaları gerçekleştirecek hekim ve yardımcı sağlık personelinin eğitimini sağlayan, alanında yapılan tüm aktiviteleri destekleyen sistemlerin yönetimini,devamlılığını sürdüren klinik bir bilim dalıdır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın uygulama alanları:

  • Anestezi uygulanacak hastaların değerlendirilmesi, konsülte edilmesi ve hazırlanması
  • Cerrahi, obstetrik, vb. tedavi edici ve tanısal girişimler sırasında hastalara sedasyon/anestezi uygulanması, ağrının giderilmesi ve vital fonksiyonlarının takibi,
  • Kritik hasta yönetimi sağlamak için Yoğun bakım üniteleri kurmak ve travma hastalarının yönetiminin sağlanması,
  • Perioperatif dönemde ve kritik durumdaki hastada homeostazın izlenmesi ve restore edilmesi,
  • Akut, kronik, kansere bağlı ve ağrılı sendromların tanı ve tedavisini,

• Gerek perioperatif dönemde, gerekse postoperatif, yoğun bakım ve travma hastalarında homeostazın korunmasını,

•   Kardiyopulmoner resusitasyonun öğretilmesi ve uygulanması,

• Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve solunum tedavi yöntemlerinin uygulanmasını,

• Anestezi ve yoğun bakım tedavisi ile ilgili medikal ve paramedikal personelin eğitilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini,

• Fizyolojik fonksiyonlar ve ilaç etkilerini değerlendirmek, hasta bakımının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla klinik ve temel bilimler düzeyinde araştırma yapılması.

• Uzmanlık öğrencilerine tek başına bir anestezi kliniğini, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesini yönetebilecek düzeyde eğitim veren klinik bir bilim dalıdır.

        Uzmanlık eğitimi süresi 5 yıldır.