Ders Notları

Asistan Ders Notları

     Prof. Dr. Emel Sağıroğlu

          Dünden Bugüne Anestezi

     Prof. Dr. Ali Günerli

          Hipokrat'tan Günümüze Tıp Etiği 

          Anestezi Uzmanının Hukuksal Sorunları - Malpraktis

          Ventilatör ile İndüklenen Akciğer Hasarı

          Donör Bakımı

          Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Etik Boyutu

          Ventilasyon Modları

          Noninvazif Mekanik Ventilasyon

          Travmalı Hastada Skorlama Sistemleri Prognoz Değerlendirilmesi

          Anestezi ve Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon

          Lipid Solüsyonları

          Sepsiste Terminoloji PIRO konsepti

          Yoğun Bakımda Aydınlatılmış Onam

          Total Nütrisyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Farmakolojik Etkileşmeler

    Prof. Dr. Necati Gökmen

          Laboratuvar Hayvanlarında Anestezi

          Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı (Faydalıdır)

          Serebral Fizyoloji

          Perioperatif Dönemde İleri Yaşam Desteği

          Arteriyel Hipertansiyon

          İntraoperatif Gelişen Hipertansiyonda Volüm Tedavisi veya Vazopressör

          Perioperatif Hipoksi Tanımı ve Fizyopatolojisi

    Prof. Dr. Bahar Kuvaki Balkan

          İleri Hava Yolu Uygulamaları

          Kardiak Arrest Nedenleri ve Kardiak Arrestten Korunma

          Travmalı Hastada Hava Yolu Açıklığının Sağlanması ve Transportu

          Termoregülasyon ve Anestezi

          Supraglottik Hava Yolu Araçları

          Supraglottik Hava Yolu Araçlarının Hastane Öncesi ve Kardiyopulmoner Resusitasyonda Kullanımı

          Obezite ve Anestezi

          Peripartal Kanamalar

          Genç Sporcu Sahada Aniden Öldü! Hipertrofik Kardiomiyopati?

          Noninvazif Ventilasyon: Perioperatif Dönem

     Prof. Dr. Leyla İyilikçi

          İntraoperatif Monitörizasyon

          Biyolojik Ritimler ve Anestezi

          Geriatrik Hastalarda Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları

          İdrar Monitörizasyonu

          Prematüre ve Anestezi

          Günübirlik Anestezide TIVA

          Herbal Ürünler ve Anestezi

          Çocuklarda Non-Farmakolojik Ağrı Yöntemleri

          ASA 3 Hasta Günübirlik Cerrahiye Alınabilir mi?

     Prof.Dr. Uğur Koca

          Akut Börek Yetmezliği

          Airway Pressure Release Ventilasyon

          Asit - Baz Dengesi

          Adaptive Support Ventilasyon

          Dual Kontrol Mekanik Ventilasyon Modları

          Mekanik Ventilasyon

          Obezite ve Anestezi

          Pulmoner Fizyoloji

          Weaning

     Doç.Dr. Volkan Hancı

          Anestezide Hasta Güvenliği

          Anestezide Hasta Güvenliği (I. Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi)

          Geriatrik Anestezi

          Pediatrik Cerrahide Rejyonel Anestezi

          Santral Sensitizasyon ve Preemptif Analjezi

          Anestezi ve Genetik

          Obesite, Metabolik Sendrom ve Anestezi

          Kan Transfüzyonunun Enfeksiyöz Komplikasyonları

          Yoğun Bakımda Kan ve Kan Ürünü Kullanımı

          Yoğun Bakımda Beslenme Desteği

          Mekanik Ventilasyon

          Weaning

          Düşük Akımlı Anestezi

          Kan ve Kan Ürünü Transfüzyonu Endikasyonları

     Doç. Dr. Ferim Günenç

          Bispektral Indeks Monitörizasyonu

          Posterior Fossa Tümörlerinde Anestezi Uygulaması

     Misafir Öğretim Üyeleri Metinleri (Bu sunular Misafir Öğretim Üyelerinin izniyle web sayfamızda yer almaktadır)

          Doç. Dr. Bahri Akdeniz (DEU Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı)

                   EKG

                   EKG - Tuzaklar ve ilaç etkileri

                   Dal Blokları

                   Hipertrofiler ve Dal blokları

                   Koroner Arter Hastalıklarında EKG bulgusu oluş mekanizması

  Asistan Seminerleri

     2012-2013 Eğitim Dönemi

          Farmakolojik Premedikasyon

          Anestezide Farmakolojinin Temel Prensipleri

     2011-2012 Eğitim Dönemi

          Asit - Baz Dengesi

     2009-2010 Eğitim Dönemi        

          Disritmiler

          Non-Opioid Analjezikler

          İnotropik Ajanlar

     2005-2006 Eğitim Dönemi

          Anestezi Sistemleri

          Hemostaz

          Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanımı

          Kolloid Solusyonlar

          Preoperatif Sıvı Tedavisi ve Kristaloid Sıvılar

          Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Anestezi

          Yoğun Bakımda Ağrı ve Sedasyon

          Zor Hava Yolu

Lisans Ders Notları

 

 

Anestezi Teknikeri Ders Notları 

     Doç. Dr. Ferim Günenç

           Kan Grupları, Kan Ürünleri ve Kan Transfüzyonları