Algoloji

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
AĞRI ÜNİTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, fakültemiz ile birlikte 1982 yılında kurulmuştur. Yıllar içinde gelişim ve büyümesini sürdüren anabilim dalımız değişik alanlarda hizmet vermeye başlamıştır. 1986’da hizmet vermeye başlayan Ağrı üniteside bu alanlardan biridir. Önceleri poliklinik bazında Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akıntürk, 1991’den sonra Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kömürcüoğlu önderliğinde ve bir hemşire desteği ile hizmetini sürdüren Ağrı tanı ve tedavi ünitemizde akut/kronik ağrı, kanser ağrılarının tanı ve tedavileri 6 yataklı günübirlik serviste ayaktan yapılmakta iken, Ocak 2007 tarihinden itibaren kronik hastaların takip ve tedavileri 12 yataklı servisimizin açılması ile yatarak da yapılabilir hale gelmiştir. Ağrı Ünitemizde yıllık poliklinik sayısı yaklaşık 4500 olup, ayrıca ünitemize yılda ortalama 500 yeni hasta başvurusu olmaktadır. 1998-2015 yılları arasında ağrı ünitesi sorumluluğunu Prof. Dr. Atalay Arkan ve Doç. Dr. Yüksel Erkin sürdürmüştür. 2015 yılında Prof Dr Atalay Arkan'ın emekliliği ardından; güncel ağrı tedavi yöntemleri ile akut, kronik ve kanser ağrısı çeken hastaların takip ve tedavileri, ağrı ünitesinde algoloji bilim dalı başkanı ve sorumlu öğretim üyesi olarak Doç. Dr. Yüksel Erkin tarafından, 3 hemşire ve 1 personel desteği ile sürdürülmektedir. 

Doç. Dr. Yüksel Erkin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğine göre yeni ihdas edilen yandallar içinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı altında tanımlanan “Algoloji Yan Dalı” Uzmanlığına yapmış oldukları müracaatları sonucunda 2011 yılında Algoloji Yandal Uzmanı ünvanına sahip olmuşlardır.

Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı uzmanlık öğrencileri 5 yıllık eğitimleri süresince Uzmanlık yönetmeliğince tanımlanan iç rotasyonlar içinde 2 ay süre ile Ağrı Ünitesinde Algoloji rotasyonu yapmaktadırlar. Temel eğitim sırasında akut ağrı, kronik ağrı ve kanser ağrı tanı ve tedavisine yönelik eğitim verilmekte, medikal ve invaziv tedavi yöntemleri öğretilmektedir.

Algoloji YÖK tarafından 1991 de bilim dalı olarak kabul edilmiştir. 22 Tıp Fakültesinde Anesteziyoloji Anabilim Dalları içerisinde Algoloji bilim dalları kurulmuştur. 2011 yılından beri de Tıpda Uzmanlık Tüzüğünde Anesteziyolojiye, FTR’ye ve Nörolojiye bağlı yan dal olarak yer almaktadır.-Yan dal yetkisi alabilmek için 2 yıllık eğitim öngörülmüştür. Ağrı Ünitemizde Bilim Dalı olmak ve Yan dal uzmanlık eğitimi verebilmek için YÖK’e gerekli başvuruyu yapmış ve yanıtını beklemektedir. ileriye dönük hedeflerimiz içersinde yer alan bu eğitim içeriğimizde IASP tarafından önerilen müfredatta yer alan,

 1. Ağrının anatomi ve fizyolojisi
 2. Ağrı iletim ve modülasyonunun farmakolojisi
 3. Ağrının ölçüm yöntemleri
 4. Ağrının psikolojik yönleri
 5. Ağrılı hastanın genel değerlendirmesi
 6. Klinik ve deneysel çalışmalar
 7. İlaç tedavisi-opioidler
 8. İlaç tedavisi-NSAIDs
 9. İlaç tedavisi:Sekonder/adjuan analjezikler
 10. Ağrı kontrolunda fizik tedavi yöntemleri
 11. Ağrı kontrolunda cerrahi dışı yöntemler
 12. Ağrı kontrolunda cerrahi girişimler
 13. Ağrı kontrolunda sinir blokları
 14. Ağrı kontrolunda psikiatrik değerlendirme
 15. Ağrının sınıflaması
 16. Bel ağrıları
 17. Miyofasyal ağrılar
 18. Nöropatik ağrılar
 19. Başağrıları
 20. Kanser ağrıları
 21. Postoperatif ağrılar
 22. Orofasyal ağrılar
 23. Ağrı ile ilgili hayvan modelleri
 24. Çocukta ağrı
 25. Yaşlıda ağrı
 26. Ağrı ve cinsiyet
 27. Özel durumlarda ağrı- AIDS, vasküler, viseral vb.
 28. Ağrıda etik standartlar
 29. Ağrı araştırmalarında sonuçlar
 30. Hospis ve ağır hasta bakımı

gibi ağrı eğitiminin mutlaka olması gerekli konularının yer alması planlanmaktadır.

Ünite Resimleri İçin Aşağıdaki Segmeye Tıklayınız.

adobe-pdf-icon 

 

DEUTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesindeki Algoloji Bilim Dalı tarafından yapılan Faset sendromu için median sinir bloğu uygulamalarımızın fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız