Elektroforez ve Blotlama Grubu
Sorumlu: Yard.Doç.Dr.Oya Sayın, PhD, Araş.Gör. Duygu Harmancı,  

Vertikal Elektroforez Cihazı (Atto AE-6220 Dual Slab Chamber + AE-8450 Power Station 1000VC)

Doku, vücut sıvıları veya hücre kültürü koşullarında elde edilen protein karışımlarının, poliakrilamid jellerinde sahip oldukları veya bazı işlemler ile kazandırılan negatif yükler sayesinde elektrik akımı kullanılarak ayrımlanmalarını sağlayan bir cihazdır. Protein saflık derecesinin ve moleküler ağırlıklarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılırlar.

Western Blot Sistemi

Western Blot Analizi, poliakrilamid jel elektroforezi ile ayrımlanmış olan proteinlerin içinde ilgilenilen proteine özgül antikor kullanılarak, protein ekspresyon düzeyini ölçmeye yöneliktir. Western Blot analizi, doku, biyolojik sıvılar veya hücre kültürü koşullarında elde edilen protein karışımlarının poliakrilamid jel elektroforezi ile ayrımlanması, proteinlerin membrana transferi, ilgili proteinin görünür hale getirilmesi olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

elektroforez 1

 elektroforez 3

arlab resim2002 yazında üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezine bağlı olarak kurulan Araştırma Laboratuarı- ARLAB, açılışından bugüne artan ilgi ile karşılanmıştır.
>>DEVAMI>>