Sorumlu: Yard.Doç.Dr Mehtap Yüksel EĞRİLMEZ,
 Araş.Gör. Emre TUNCER

Hücre Kültürü Olanakları

ARLAB’da izole bir hücre kültürü odası bulunmaktadır. Bu odada hücre kültürü çalışmaları için gerekli karbondioksid enkübatörü (REVCO, Kendro Laboratory Products; water jacket), Laminer Flow Kabinet (HERAsafe, safety cabinet, class 2, Heraus) ve faz kontrast inverted mikroskop (Eclipse TS120, Nikon) cihazları kullanılmaktadır. Gerekli solüsyonlar ve sarf malzemeleri kültür odasında bulunan ve yalnızca bu amaçla kullanılan buzdolabında saklanmaktadır. ARLAB içinde ayrı bir odada hücre kültürü çalışmalarında kullanılan malzemelerin sterilizasyonunun yapıldığı otoklav cihazı (Hiclave HV-50, Hirayama) ve Pastör fırını (Memmert) bulunmaktadır. Araştırmacılar hücre kültürü çalışmaları için ARLAB’da bulunan santrifüj, soğutmalı santrifüj, pHmetre ve su banyolarını da kullanabilmektedir.

 kultur 1kultur 2

kultur 3kultur 4

kultur 5

kultur 6

Hücre (Endotel) Permeabilite Ölçüm Cihazı:

Bu cihaz Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Fizik Bölümü tarafından geliştirilmiş ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesine bağışlanmıştır. Bu cihazda, “tight junctions” ve “gap junctions” türünden bağlantıları olan hücreler permeabilite yönünden incelenebilmektedir. Cihazın ölçüm ilkesi, fotometrik sisteme dayanmaktadır. FITC-dekstran veya FITC-albümin bu sistemde kullanılarak fluoresein bileşiğinin şiddetinden yola çıkılmakta ve indirekt olarak hücre permeabilitesi saptanmaktadır.

 kultur 7


Lazer Yardımlı Optik Hücre Analizörü (Laser-assisted Optical Cell Analyser) (LORCA)

Bu cihaz insan vücudu koşullarını taklit ederek, eritrositleri dolaşımda karşılaşabilecekleri sıcaklık ve kayma stresine maruz bırakır. Böylece vücut içinde farklı bölgelerde eritrositlerin gösterdikleri deformabilite ve aggregasyon özelliklerinin belirlenmesini sağlar. Bu iki özellik, eritrositlerin küçük kapillerlerden geçerken şekil değiştirme yeteneklerini (deformabilite) ve düşük akım hızlarında birbirlerine tutunarak küme oluşturma özelliklerini (aggregasyon) tanımlar. Birçok hastalıkta ertrositlerin deformabilite ve aggregasyon özelliklerinden birinin veya her ikisinin bozulduğu belirlenmiştir. Her iki özellik kan yolu ile oksijen ve madde taşınması koşullarının belirlenmesinde kullanılabilir.

arlab hucre kulturu

 

arlab resim2002 yazında üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezine bağlı olarak kurulan Araştırma Laboratuarı- ARLAB, açılışından bugüne artan ilgi ile karşılanmıştır.
>>DEVAMI>>