ARLAB’ın Özdeğeri:

 • Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) için altyapı hazırlamak
 • Lisansüstü tezlerinin gerçekleştirilmesi için alt yapıyı oluşturmak
 • Münferit araştırma projeleri için altyapı hazırlamak
 • Araştırmalarda kullanılan cihazların geniş bir araştırmacı kitlesi tarafından yararlanılmasına olanak sağlamak
 • Hastane laboratuvarının araştırma/geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak
 • Teknoloji transferine yönelik araştırmalara olanak sağlamak.

ARLAB’ın Özniyeti:

 • Yurtdışı yayın sayısının artırılmasına katkı sağlamak
 • Doktora, Uzmanlık, Yüksek Lisans öğrencilerinin uluslararası yayınlanabilir yayınlar yapmasına laboratuvar olanakları sağlamak
 • Entegre multidisipliner yayınlar/araştırmalar yapılmasını desteklemek
 • Ulusal/uluslar arası platformda kabul gören laboratuvar haline gelmek
 • Ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

 

arlab resim2002 yazında üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezine bağlı olarak kurulan Araştırma Laboratuarı- ARLAB, açılışından bugüne artan ilgi ile karşılanmıştır.
>>DEVAMI>>