ARLAB YÖNETİCİSİ:

Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN

ARLAB YÖNETİCİSİ YARDIMCILARI

Doç.Dr. Zeynep SERCAN

Doç. Dr. Zahide ÇAVDAR

Yard.Doç.Dr. Nevcivan GÜLDAŞ

ARLAB BİLİMSEL DANIŞMA KURULU:

Prof.Dr. Kemal BAYSAL

Prof.Dr. Şermin GENÇ

Prof.Dr. Kemal Kürşad GENÇ

Prof.Dr. Yeşim ÖZTÜRK

Prof.Dr. Neslihan EMİROĞLU

Prof.Dr. Cem Şeref BEDİZ

Prof.Dr. Çimen Gülben OLGUNER

Prof.Dr. Gülgün OKTAY

Prof.Dr. Hüray İŞLEKEL

Doç.Dr. İlkay AKSU

Doç.Dr. Nil HOCAOĞLU AKSAY

Doç.Dr. Şadiye Mehtat ÜNLÜ

Doç.Dr. Başak BAYKARA

Yard.Doç.Dr. Serpil TANRIVERDİ AKHİSAROĞLU

ARLAB YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ 

Prof.Dr. Zeynep GÜLAY

Prof.Dr. Ayşe Semra KOÇTÜRK

Doç.Dr. Elçin BORA

Yard.Doç.Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ

Yard.Doç.Dr. Oya SAYIN

Öğr.Gör.Dr. Serap CİLEKER MICILI

ARLAB TEKNİK SORUMLUSU:

Memduh BÜLBÜL, PhD

 

arlab resim2002 yazında üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezine bağlı olarak kurulan Araştırma Laboratuarı- ARLAB, açılışından bugüne artan ilgi ile karşılanmıştır.
>>DEVAMI>>