2005-2006 akademik yılından itibaren 5 haftalık bir programdan oluşan (Haziran-Temmuz) içeriği ve sorumluları belli staj programı uygulanmaktadır. İzmir ve çevresi farklı üniversitelerden (Dokuz Eylül, Celal Bayar, İYTE, Ege Üniversitesi) öğrenciler başvurmaktadır.

Dekanlığımıza programa katılmak için resmi olarak başvuran öğrenciler, staj programı sonunda haftalık katılım/beceri düzeyleri değerlendirilerek skorları nota dönüştürülmektedir.

 

TARİH

KONU

İÇERİK

I. Hafta
(2 -6Temmuz 2012)

Laboratuvar Defteri Tutulması

 • Ne işe yarar
 • Nasıl tutulur
 • Defterin özellikleri

Çözelti Hesaplamaları ve Hazırlanması

 • Konsantrasyon hesaplarının yapılması
 • Terazi kullanımı
 • Cam malzemelerin kullanımı
 • Manyetik karıştırıcı kullanımı

Tampon Hazırlanması

 • pH kavramı
 • pH ölçümünün ilkesi
 • Tris-HCl, Fosfat, Asetat tamponlarının hazırlanması,
 • Katkılı tampon hazırlanması (PBS,TBS)

Santrifügasyon

 • Santrifügasyonun prensibi
 • rpm, g nedir?
 • Lab’daki cihazların tanıtımı ve kullanımı

Pipet Kullanımı

 • Pipet kullanımı
 • Otomatik pipet kullanımı

Malzeme Listesi Hazırlaması

 • Katalog kullanımı
 • Uygun malzemenin seçimi (miktar, saflık, grade)
 • Teklif alma ve bütçe oluşturma

 

Spektrofotometri

 • Spektrofotometre çalışma ilkeleri
 • Spektrofotometre kullanımı
 • Plak okuyucu kullanımı
 • Spektrofortometrik protein ölçümü yapılması

 

 

Spektroflorometri

 • Spektroflorometre çalışma ilkeleri
 • Spektroflorometre kullanımı
 • Plak okuyucu kullanımı
 • Spektroflorometrik MDA ölçümü yapılması

 

Öğrenci istenen özellikle bir defter alarak tüm çalışma programı süresindeki etkinliklerini düzenli olarak defterine yazıp çalışma sorumlusuna imzalatacak

%, molar, v/v, w/v çözeltilerin tanımlanması, hesaplamaların gösterilmesi, terazi kullanımının gösterilmesi, bağımsız çalışma için ödev verilecek

pH için teorik bilgi, pH ölçümünün ilkesinin anlatılması, pH Metre-Manyetik karıştırıcı birarada kullanılması, Titrasyon yoluyla tampon hazırlanması, en az 1 farklı tamponun öğrenci tarafından bağımsız hazırlanması

Santrifügasyon yöntemi, plazma ve serum eldesi, denatürasyon sonrası pelet eldesi, hücre peleti eldesi, hücre yıkama (eritrosit olabilir)

Herhangi bir makale verilip belirli analizler için kimyasal madde ve diğer malzemeler (kolon vb.) ve sarflar (uç, ependorf tüpü vs.) listelenmesi, teknik özelliklerin tanımlanması vb. işlemler.

 

Tüm pipetleme gereçleri kullanımında beceri kazandırılması, Bradford yöntemleri ile protein ölçümü yaptırılması, örnek seyreltilmesi, denatürasyon yaptırılması. Kantitatif analiz yaptırılması, UV bölgede protein ölçümü, standart serisi hazırlanması, satandart grafiği çizilmesi, Excel’de standart grafiği çizimi, bilinmeyen örnekte protein ölçümü, öğrenci tümünü bağımsız olarak da çalışmalıdır.

 

Öğrencilerin ölçüm aşamasın kadar bağımsız çalışması.

 

II. Hafta
(9-13 Temmuz 2012)

Hücre Kültürü Uygulamaları

 • Besi ortamı hazırlanması
 • Besleme
 • Dondurma
 • Çözme

PCR

 • PCR cihazının kullanılması
 • PCR örneğini hazırlama
 • Agaroz jel hazırlama ve yürütme

 

 

 

 

Hücre kültürü ortamının hazırlanması, hücre kültürlerinin beslenmesi, hücre kültürlerinin dondurup çözülmesi. RNA izolasyonu, cDNA sentezi,polimeraz zincir reaksiyonu, elektroforez ve görüntüleme sistemlerini öğrencinin uygulayarak öğrenmesi.

III. Hafta
(16-20 Temmuz 2012)

Kromatografi       

 • Kromatografinin temel ilkeleri
 • Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi
 • Kromatografide temel kavramlar (rezolüsyon, alıkonma zamanı vb.)
 • Deteksiyon ve türleri
 • HPLC ile MDA ölçümü
 • GC-ECD ile pestisit ölçümü

Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi

 • AAS’nin temel ilkeleri
 • Alevli, grafit ve hidrür analiz türleri
 • Bakır, çinko, kurşun analizlerinin yaptırılması

 

Standart grafiği oluşturulması, örnek analizi, piklerin değerlendirilmesi ve kantitasyon. 3-4’lü gruplar halinde bağımsız çalışma yaptırılabilir.

 

 

Standartlar aracılığı ile kantitasyon, örneğin farklı koşullarda yakılması atomize edilmesi, 3-4’lü gruplar halinde bağımsız çalışma yaptırılması

IV. Hafta
(23-27 Temmuz 2012)

Elektroforez ve Western Blotlama

 • Elektroforezin temel ilkeleri
 • SDS-PAGE elektroforezi
 • Agaroz jel elektroforezi
 • Blotlamada temel özellikler

Elektroforez tankının kullanımı, jel dökülmesi, örnek hazırlanması ve yükleme, yürütme. boyama ve destaining işlemleri. 3-4’lü gruplar halinde elktroforez pratiği yaptırılabilir.
WB için örnek demonstrasyonu.

 

LİSANSÜSTÜ DERS UYGULAMALARI

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu dersleri ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı uzmanlık öğrencilerine yönelik derslerden oluşan yılda 5-6 uygulama ARLAB ekibi desteği ile yapılmaktadır.

arlab resim2002 yazında üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezine bağlı olarak kurulan Araştırma Laboratuarı- ARLAB, açılışından bugüne artan ilgi ile karşılanmıştır.
>>DEVAMI>>