2003 yılından itibaren ARLAB ekibi tarafından gerçekleştirilen ÖÇM’ler Tablo1 ‘de özetlenmektedir. 2003-2004 yılı akademik yılından itibaren toplam 68 öğrenci tercih  ettikleri ÖÇM’leri ARLAB’ta gerçekleştirmişlerdir. Aynı zamanda öğrenciler, ÖÇM’lerini ilgili sempozyum ve kongrelerde sunmaları için yönlendirilmişlerdir.

 Tablo 1. ARLAB’ta gerçekleştirilen ÖÇM’ler  

Yıl

Dönem

ÖÇM Sayısı

Öğrenci Sayısı

2003-2004

2

4

21

2004-2005

1 ve 2

3

9

2005-2006

2

1

5

2006-2007

2 ve 3

2

6

2007-2008

2

1

1

2008-2009

1 ve 2

4

10

2009-2010

2

1

2

2010-2011

1 ve 2

3

14

2011-2012

1, 2 ve 3

7

35

Toplam

 

26

             103

2012-2013 Öngörülen

1, 2, 3

8

  33

 

2012-2013 AKADEMIK YILI IÇIN ÖNERILEN ÖÇM’LER

2012-2013 Akademik yılı için ARLAB ekibi tarafından önerilen ÖÇM’ler Tablo. ’da özetlenmektedir.

Tablo 2. 2012-2013 Akademik yılı için ARLAB ekibi tarafından önerilen ÖÇM’ler

Öğretim Üyesi

 

ÖÇM Başlık

ÖÇM Tipi

Dönemi

Öğrenci

 

Prof.Dr. Gül Güner Akdoğan

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre (Aas) Yöntemi Kullanilarak Biyolojik Örneklerde Esansiyel Ve Toksik Eser Element Düzeylerinin Belirlenmesi

Deneysel

Dönem 2

3

 

Prof.Dr. Şermin Genç

Paraquat toksisitesinde Eritropoetin’in Koruyucu Etkisi

Deneysel

Dönem 2

3

 

Prof.Dr. Kürşad Genç

İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücreler

Derleme

Dönem 3

4

 

Yard.Doç Dr. Zahide Çavdar

Plazma resveratrol düzeyinin HPLC tekniği ile ölçülmesi

Deneysel

Dönem 2

4

 

Yard.Doç. Dr. Mehtap Yüksel Eğrilmez

Mikroglial Hücrelerde Matriks metalloproteinaz-8 protein ekspresyonunun Western blotting Yöntemi ile Araştırılması

Deneysel

Dönem 2

5

 

Yard.Doç.Dr. Nevcivan Güldaş

Sağlık çalışanlarının enfeksiyon riski

Derleme

Dönem 1

5

 

Yard.Doç.Dr. Nevcivan Güldaş

Hepatit B Virus İnfeksiyonunun Türkiye’deki Güncel Durumu

Derleme

Dönem 1

5

 

Yard.Doç.Dr.Serpil Tanrıverdi Akhisaroğlu

İyi İlaç üretimi Uygulamaları

Derleme

Dönem 3

4

 

 

TOPLAM

  8 ÖÇM

    33 Öğrenci

 

 

ocm foto-4

ocm foto-5

ocm foto-7

arlab resim2002 yazında üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezine bağlı olarak kurulan Araştırma Laboratuarı- ARLAB, açılışından bugüne artan ilgi ile karşılanmıştır.
>>DEVAMI>>