ÖÇM Çalışmalarından Yapılan Bildiriler

1. M.F. Ünver, M.Y. Yalsız, C. İpek, M. Demir, Z. Çavdar, M.Y. Eğrilmez, G.A. Guner. Dermal fibroblast hücre kültüründe jelatinaz enzimlerinin jelatin zimografi yöntemiyle incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, VI. Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Sempozyumu, İzmir. Sempozyum Özet Kitapçığı, Eylül 2012, sayfa: 43.

Ayrıca A joint Biochemical Society/FEBS Workshop on Innovations in molecular bioscience education, Cambridge, UK. Abstract Book, Aralık 2012 tarihinde sunulmuştur.

2. Eğrilmez M, Yener N, Çavdar Z, Resmi H, Güner G. A model of a “special study module” application for medical students. 18th International Conference on Chemical Education, August 3-8, 2004, İstanbul, Turkey

ÖÇM Çalişmalarindan Yapılan Yayınlar

Yurt-Dışı Yayınlar

1. Güner GA, Cavdar Z, Yener N, Kume T, Egrilmez MY, Resmi H. Special-study modules in a problem-based learning medical curriculum: an innovative laboratory research practice supporting introduction to research methodology in the undergraduate curriculum. Biochem Mol Biol Educ, 2011;39:47-55 .

Ulusal Yayınlar

1. Çavdar Z, Yüksel Eğrilmez M, Batman A, Yıldırım C, Erdem D, Çatal E, Selçuk P, Gerçeklioğlu G, Çamsarı T, Güner Akdoğan G. "Tıp Eğitiminde Özel Çalışma Modülü Örneği: "Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Renal Osteodistrofinin Laboratuvar Göstergesi: Hidroksiprolin Ölçümü". IV. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiriler Kitabı, 221-228, 2007.

2. Çavdar Z, ÖÇM Grubu Öğrencileri, Eğrilmez MY, Yılmaz Ş, Resmi H, Güner G. Tıp Eğitiminde Özel Çalışma Modülü Örneği: Eritrosit Membran Proteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İle Ayrımlanması". III. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiriler Kitabı, 142-148, 2006.

3.Eğrilmez MY, Çavdar Z, Durak H, Telli S, Güner G. DEÜ Aktif Eğitim Müfredatında Deneysel Bir Özel Çalışma Modülü Örneği: Aktive Protein C'nin monositik hücre diferansiyasyonuna in vitro etkisinin araştırılması. III. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiriler Kitabı, 149-154, 2006.

4. Küme, T, Resmi H, Yener N, Güner G. Tıp Öğrencilerine Özel Çalışma Modülü Uygulaması Örneği. Tıp Eğitimi Dünyası, Sayı 18: 31-39, 2005.

arlab resim2002 yazında üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezine bağlı olarak kurulan Araştırma Laboratuarı- ARLAB, açılışından bugüne artan ilgi ile karşılanmıştır.
>>DEVAMI>>