ARLAB’DA DEVAM EDEN PROJELER

Hipoksik-iskemik sıçan modelinde nöroglobin ekspresyonu ve nörolojik hasar ile ilişkisi

Yrd. Doç. Dr. Tolga KÖROĞLU

Çocuk Hast. AD

İn vitro endotel hücre kültüründe hipoksi ve hipoksi/reoksijenasyon hasarının matriks metalloproteinaz ve antioksidan sistem üzerine etkilerinin ve sinyal mekanizmalarının incelenmesi

Prof. Dr.Gül GÜNER

Biyokimya AD

Sıçanlarda akut ve kronik egzersizin nikotin ile etkileşiminin hemoreolojik parametrelere etkisi

Prof. Dr. Sevil Gönenç ARDA

Fizyoloji AD

Streptozosin ile oluşturulan deneysel diabetes mellitus modelinde nitrik oksidin ileri glikasyon son ürünleri üzerine etkisi

Doç Dr. Halil RESMİ

Biyokimya ABD

Mannitolün invitro nöron,astrosit ve aort endotel hücre kültürlerinde apopitoza etkisi

Doç. Dr. Adem AYDIN

Çocuk Hast. AD

Hepetosellüler karsinoma hücrelerinde PKB/Akt sinyal yolağının incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Esra ERDAL

Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD

Alzheimer hastalığında yeni biyomarkır geliştirilmesi (TRIAL, İnterlökin-18 ve beta sekretaz aktivitesi

Doç. Dr. Sermin GENÇ

ARLAB

Eritropoteinin Astroglial Hücrelerde Nrf-2 ve Hedef Genlerin  Ekspresyona etkisi

Doç. Dr. Şermin GENÇ

ARLAB

Eritropoetin, aktive protein C ve resveratrolün hipoksi- reoksijenasyon ile indüklenen in vitro endotel hücresi hasarına karşı etkisi

Prof. Dr. Gül GÜNER

Biyokimya AD

Eritropoetinin SHSY-5Y hücre hattında Nrf-2 transkripsiyon faktörünün nükleusa translokasyonuna etkisi

Doç. Dr. Şermin GENÇ

ARLAB

Folliküler sıvı oksidatif stresin IVF sonuçları üzerine etkisi

Prof. Dr. Bülent GÜLEKLİ

Kadın Hast. ve Doğum AD

Rhokinaz inhibitörü Y.27632' nin intestinal iskemi reperfüzyon hasarındaki etkisinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ensari GÜNELİ

Laboratuvar Hayvanları Birimi

arlab resim2002 yazında üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezine bağlı olarak kurulan Araştırma Laboratuarı- ARLAB, açılışından bugüne artan ilgi ile karşılanmıştır.
>>DEVAMI>>