ARLAB yönergesi gereği proje yürütücüleri ARLAB olanaklarından yararlanmak için Dekanlığımıza başvuru yapmaktadırlar ve Dekanlığımız da proje başvurularını ARLAB koordinatörlüğüne iletmektedir.

2002-2003 yılından itibaren ARLAB’a başvurusu yapılanuzmanlık tez çalışmalarına, herhangi bir kaynak tarafından desteklenen (BAP, TUBİTAK, vb) münferit projelere ve lisansüstü tez çalışmalarına (Yüksek Lisans ve Doktora) ARLAB olanakları ve ekibi tarafından destek verilmektedir. ARLAB ekibinin projeler ile ilgili temel sorumlulukları aşağıda özetlenmektedir:

  • Araştırıcılara cihaz kullanım eğitimi vermek,
  • Hedeflenen proje ARLAB’daki altyapıyla gerçekleştirilebilir mi? sorusuna yanıt bulmak,
  • Gerekli malzeme/sarfların nitelikleri, hangi firmalardan sağlanabilecekleri konusunda destek sağlamak,
  • Cihaz alınması gerekiyorsa; teknik özelliklerin saptanması, teknik şartname hazırlığı yapmak ve firmalarla iletişim sağlamak,
  • Proje bütçesinin gerçekçi bir şekilde oluşturulmasına katkı sağlamak,
  • Destek mektubu sağlamak,
  • Proje kapsamında oluşturulan örneklerde hedeflenen analizleri yapmaktır.

2002-2003 yılından bugüne kadar toplam 195 proje ARLAB olanaklarından yararlanmak üzere ARLAB’a başvuru yapmıştır.

2003-2012 yılları arasında ARLAB’a başvurusu yapılan toplam 195 proje özellik yönünden değerlendirildiğinde; 71 adet uzmanlık tez çalışması, 62 adet münferit çalışma, 34 adet yüksek lisans tez çalışması, 23 adet doktora tez çalışması ve 5 adet TUBİTAK projesinin gerçekleştirildiği görülmektedir (Şekil 1).

 liste

Şekil 1. 2003-2012 yılları arasında ARLAB olanaklarından yararlanan proje tipleri

2003-2012 yılları arasında ARLAB olanaklarından yararlanan bölümler ise Şekil 2’de gösterilmektedir.

arlab sekil 2

Şekil 2. 2003-2012 yılları arasında ARLAB olanaklarından yararlanan bölümler 

 

 

arlab resim2002 yazında üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezine bağlı olarak kurulan Araştırma Laboratuarı- ARLAB, açılışından bugüne artan ilgi ile karşılanmıştır.
>>DEVAMI>>