ÇALIŞMA GRUBU


Bu proje TUBITAK tarafinan desteklenmektedir
Yrd. Doç. Dr. Onur AKAY
Akademik Özgeçmiş:
http://www.okan.edu.tr/UserFiles/Dosya/turkcecv/onur-akay.pdf

Öğrt. Gör. Dr. Ömer Levend AŞIKOĞLU
Akademik Özgeçmiş:

http://akademik.ege.edu.tr/Akademik/Bilgiler/Bilgi01.asp?adi=%D6MER%20LEVEND&soyadi=A%DEIKO%D0LU&ksn=05.781
 
Dr. Ali GÜL
Üniversite bünyesinde yürütülen akademik çalışmalar ve ulusal bazda gerçekleştirilen bazı bölgesel araştırmaların yanı sıra, Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)’ndaki görev dönemi süresince Ajans bünyesinde su konusunda yürütülen çeşitli projelere ve bunların ilgili toplantılarına katılım sağlanmış; özellikle Avrupa Komisyonu (DG-JRC ve Eurostat) ve AÇA tarafından ortaklaşa yürütülen WISE (Water Information System for Europe) projesi için gerekli (arazi kullanımı ve su konularını içeren) sayısal veri katmanlarının hazırlığı ve değerlendirilmesi aşamalarına dahil olunmuştur.
Akademik Özgeçmiş:http://www.deu.edu.tr/akademik/index.php?cat=3&akod=19970370
 
Dr. Filiz BARBAROS
Dr. Filiz Barbaros, yer aldığı ulusal ve uluslararası projeler neticesinde entegre su kaynakları yönetimi ve hidrolojik modelleme konularında önemli deneyimler ve bilgi birikimi edinmiştir. Katıldığı ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılar yoluyla da, bilimsel gelişmeleri takip ederek konuyla ilgili çalışmalarınıı sürdürmektedir.
Akademik Özgeçmiş: http://www.deu.edu.tr/akademik/index.php?cat=3&akod=20020707
 
Dr. Yıldırım DALKILIÇ
Akademik Özgeçmiş:  http://www.deu.edu.tr/akademik/index.php?cat=3&akod=19970647

Yük. Müh. Hüseyin Erdem ERGÜL
Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Dokuz Eylül Üniversitesi’nden alan Hüseyin Erdem ERGÜL meslekii çalışmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde devam ettirmekte olup, Doktora çalışmasını da yine Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yürütmektedir.
 
Yük. Müh. Yasemin LOPÇU
Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Dokuz Eylül Üniversitesi’nden alan Yasemin LOPÇU meslekii çalışmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde devam ettirmektedir.      Tasarım ve Programlama : Yetkin Değirmenci  tarafından yapılmıştır.