ÖZGÜN DEĞER


Bu proje TUBITAK tarafinan desteklenmektedir

ARTEMİS ile taşkın frekans tahmini amacıyla kullanılan istatistiksel yöntemler test edilecek ve Türkiye’deki veri kısıtları altında kolayca uygulanabilir bir model altyapısı ortaya konulacaktır. Bu proje ile taşkın frekans tahmini için mevcut değişik yöntemlerin analitik performans değerlendirmelerinin yanı sıra, taşkınların istatistiksel analizine kıyasla yağış-akış modellerinin potansiyel kullanılabilirlikleri ortaya konulacak ve ayrıca ekstrem taşkın olaylarının özellikleri ve oluşum mekanizmaları üzerinde, iklim değişikliğini de içeren çevresel değişikliklerin etkilerinin tahmini yapılabilecektir. Bu sonuçlar ışığında Türkiye’deki pilot havzalar ölçeğinde tasarım taşkın tahmininin güvenilirliğinin ve tutarlılığının ortaya konulması mümkün olacaktır.
 
Ülkemizde şimdiye dek yapılan araştırmalarda taşkın frekans analizi konusu yeterince yer tutmakla birlikte, iklim ve arazi kullanımı değişikliği gibi çevresel değişimlerin taşkın frekans tahminlerine olan etkisi tam anlamıyla incelenememiştir. ARTEMİS ile, şimdiye dek ülkemizde yapılan çalışmalarda çok fazla örneği olmayan yağış-akış modelleriyle istatistiksel modellerin entegrasyonu işlemi gerçekleştirilecektir. Bu yolla, hem veri hem de model uygulanabilirliği gibi etkiler göz önüne alınarak, proje süresince test edilerek belirlenecek yağış-akış modelleri ve Türkiye’ye uyarlanan iklim değişikliği modellerinin sonuçları entegre edilerek taşkın frekans tahmini yapılabilecektir. İklim değişikliğine ek olarak, arazi kullanımı değişiklikleri de yağış-akış modelleri ile entegre edilecek ve şehirleşme ile birlikte gelen yoğun yapısal değişikliklerinin taşkın frekans tahmini üzerine etkileri de incelenebilecektir. Bu amaçla, arazi kullanımı değişikliği ile ilgili çeşitli senaryolar oluşturulacak ve bu senaryolar yardımıyla elde edilecek modelleme sonuçları değerlendirilecektir. Bütün bu süreçler (yağış-akış modellemesi, iklim değişikliği ve arazi kullanımı değişikliği değerlendirmeleri) Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak mekânsal olarak gerçekleştirilecektir.      Tasarım ve Programlama : Yetkin Değirmenci  tarafından yapılmıştır.