Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
DEÜ Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - ATAMER
Atamer' Web Sitesine Hoşgeldiniz....

canli casino sitelerimeritroyalbet girişsupertotobet giriş elexusbet giriş

Bilindiği üzere ülkemiz coğrafi ve altyapı nedeni ile afet durumlarıyla sıkça karşılaşmaktadır. Yaşanan olağanüstü durumlara karşı alınan tedbirler değişik nedenlere bağlı olarak yetersiz kalmaktadır. Bu konuda teknik personel eksikliği, altyapı yetersizliği, halkın bu konudaki bilgi ve eğitiminin yetersiz olması akademik kurumların daha fazla katkısını gerektirmektedir.
Bununla birlikte halkımızın sağlık kuruluşlarını uygun kullanamaması özellikle acil olgular için giderek artmaktadır. Bu konuda hastane öncesi sağlık hizmetleri ve acil servisler en yoğun kullanılan bölümler olmaya devam etmektedir. Her zaman afet ve acil olgu kavramının olmasından yola çıkarak bu konularda gerekli eğitim ve planlama yapabilecek ulusal ve akademik kurumlara ihtiyaç hâlihazırda devam etmektedir. Bu gerçekten yola çıkılarak Dokuz Eylül Üniversitesinde kurulan Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezin kuruluşu 18 Nisan 2006 tarih 26143 sayılı resmi gazete yayımlanmıştır. Merkezin genel kuruluş amaçları aşağıda özetlenmiştir.
  • Türkiye’de her türlü kaza, yaralanma ve benzeri acil müdahale gerektiren hastalıklar, afet ve olağandışı durumlar konusunda eğitim veren deneyimli kadro yetiştirmek,
  • Her tür kaza, yaralanma, acil tıbbi hastalıklar, afet ve olağandışı durumlarda acil müdahale ve sonrasındaki tıbbi bakım konusunda hekimleri, yardımcı sağlık personelini eğitmek,
  • Her tür kaza, yaralanma, acil tıbbi hastalıklar afet ve olağandışı durumlara yönelik korunma ve ilk yardım konusunda kamuoyunu aydınlatıcı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarında bulunmak,
  • Bu konularda çalışan ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, inceleme, danışmanlık ve yayın çalışmalarında bulunmak; etkinlikler düzenlemek, katılmak ve desteklemek.