Anasayfa Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Takvimi

UYÇ Oluşturma Aşamaları 

Tamamlanma Tarihi

Karar alınması (Decision to start) 

Nisan 2006

Gündemi oluşturmak (Setting the agenda)

2006

Sürecin organizasyonu (Organizing the process)

2006 - 2008

Çerçevenin tasarımı (Design framework)

Kasım 2008

Paydaşlardan görüş alınması (Consultation)

Ocak 2009

Çerçevenin onaylanması (Approval)

Ocak 2010

İdari organizasyon (Administrative set-up)
Uygulama (Implementation)

Şubat 2010

Pilot Uygulama
Tüm Kurumlarda Uygulama

Aralık 2010
Aralık 2012

Yeterliliklerin UYÇ’ye dahil edilmesi (Inclusion of qualifications)

2010 - 2015

Çerçevenin Avrupa Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi (Self-certification)

2010 - 2012

 UYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması (NQ web page)

2010

 

Kaynak : http://bologna.yok.gov.tr