DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa

1975 yılında kurulan ve Türkiye’de lisans eğitimi veren ilk çevre mühendisliği bölümü olan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü web sitesine hoş geldiniz.

Halen 13 profesör, 5 doçent, 6 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 4 uzman, 1 mühendis ve 7 araştırma görevlisi'nden oluşan bir akademik kadro ile devam ettirdiğimiz eğitim kapsamında hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde eğitim vermekteyiz. Su, Atıksu, Hava, Katı Atık, Mikrobiyoloji, Arıtma Çamurları ve Atık Biyoproses laboratuvarlarından oluşan laboratuvar altyapısı ile bölümümüzde pekçok araştırma ve geliştirme ve uygulamalı araştırma projesi gerçekleştirilmiştir ve halen pekçok proje yürütülmektedir.

Çevre mühendisliği eğitimi ve çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirme, ülkemiz koşullarında uygulanabilir yeni teknolojiler geliştirmeye yönelik Bölümümüzün hedeflerini ve bu alanlarda kendine seçtiği görevleri Vizyon ve Misyon sayfamızda bulabilirsiniz.

İlimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki çevre sorunlarını tespit etmek, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, çevre alanında çalışan kurum, kuruluş, yerel yönetim ve Sivil Toplum Örgütleri'ni bir araya getirerek yeni çözümleri tartışmak ve yerel, bölgesel ve ulusal çevre politikaları geliştirilmesine ve çevre uygulamalarına destek vermek amacıyla bilimsel etkinlikler düzenlemeyi, mühendislik eğitimi yanında Bölümümüzün bir görevi olarak kabul ediyoruz. Bununla birlikte, uluslararası ölçekte yeni gelişen teknolojileri takip etmek, bu teknolojilerin ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğini sınamak, yürüttüğümüz araştırma ve uygulama çalışmaları sonucunda geliştirdiğimiz yöntem ve teknolojileri bilimsel platformlarda tartışmak ve tanıtmak amacıyla uluslarası etkinliklere katılmayı ve bu etkinliklerde düzenleyici olarak yer almayı da Bölümümüzde yürütülen çalışmalar için gerekli görüyoruz. Bu yaklaşımla, bugüne dek çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinlik düzenleyen Bölümümüz pekçok etkinliğin düzenlenmesine de ortak düzenleyici olarak destek vermiştir.

 

Eğitim Amacımız

DEÜ Çevre Mühendisliği Programının Eğitim Amacı, Çevre mühendisliği ile ilgili süreçlerin tasarımını, inşaatını ve işletmesini yapabilen; çevre teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarında yer alabilen; çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımı için çevre yönetim araçlarını uygulayabilen; bireysel veya takım olarak çalışabilen mezunlar yetiştirmektir.

 


Bölüm Tanıtım Broşürümüz Ön yüz/ Arka YüzMezuniyet Töreni

DEÜ Mühendislik Fakültesi 2013-2014 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 10 Temmuz 2014 günü gerçekleştirildi.

Genç Çevre Mühendisleri'nin bu mutlu günlerine ait görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar dileriz.


Linkedin İletişim Grubu

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan meslektaşlarımız ve öğrenimine devam eden öğrencilerimiz için Linkedin iş platformu içerisinde bir iletişim grubu oluşturulmuştur. Sizleri bu iletişim ortamına katılmaya davet ediyoruz. Bağlantı için tıklayınız.

 

 

 

Duyurular

20 Temmuz-10 Ağustos 2015 tarihleri arası DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Atıksu laboratuvarlarına analiz kabul edilmeyecektir.

DEU Çevre Mühendisliği Mezunlar Anketi'ni doldurmak için tıklayınız.
DEU Çevre Mühendisliği Bölümü İşveren Anketi'ni doldurmak için tıklayınız.