Dokuz Eylül Üniversitesi

Edebiyat

Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-4958

ISSN-e 2147-4419

 Dokuz Eylül University

 Humanities

 Journal of Humanities

ISSN 2147-4958

ISSN-e 2147-4419

English (United Kingdom)Türkçe

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiMakale Çağrısı (Cilt: 5 Sayı: 1 - 2018)

Değerli Akademisyenler,

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Makaleler, basılı olarak ve dergi web sayfasında PDF metni halinde yayımlanmaktadır. Dil, kültür, edebiyat, çeviribilim, tarih, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, felsefe, müzecilik ve sanat tarihi başta olmak üzere beşeri bilimlerin çeşitli alanlarından gelecek makalelere yer veren derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca'dır.

Makaleler Word belgesinde hazırlanıp <  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir > adresine gönderilecektir. Gönderilecek makalelerin ön değerlendirmeye alınabilmesi için, Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması şartı aranır. Makale yabancı dilde hazırlanmış ise hazırlandığı dilde ve Türkçe olarak; Türkçe hazırlanmış ise Türkçe ve İngilizce olarak özetinin, makale bilim alan(lar)ı bilgisinin ve anahtar sözcüklerin makale kapağında yer alması gerekmektedir. Makale yazarlarından ayrıca, makale başvuru bilgilerini teyit edecekleri taahhütname formunu makale ile birlikte göndermeleri istenir. Genel yayın ilkeleri ve makale yazım kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve taahhütname formu sitemizden temin edilebilir.

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin yeni sayısı için (Cilt: 5 Sayı: 1 - 2018) makale son gönderme tarihi 16 Şubat 2018 Cuma günüdür.

Saygılarımızla,

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergi Editörlüğü

 

Call for Papers (Vol: 5 No: 1 - 2018)

Call for papers

Dear academicians,


Dokuz Eylul University Journal of Humanities is a national peer-reviewed journal published twice a year. Articles are published both in print and PDF format on the journal’s web site. Articles from a variety of disciplines of human sciences including language, culture, literature, translation studies, history, sociology, psychology, archeology, philosophy, museology and art history, are published in Turkish, English, and German. Proposals should be written in Microsoft Word document and submitted to < Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir >. In order to be eligible for publication, it is required that the proposals be prepared in accordance with the publication guidelines determined by the Journal Editorial Board. The field(s) of science, keywords and abstract in Turkish and in the language of the article should be included in the article's cover. The papers written in Turkish should also include an abstract in English. Authors are also required to submit a letter of undertaking in order to confirm the application information. Detailed information regarding publication guidelines and format as well as a letter of undertaking can be obtained from our web site.
The deadline for submitting papers to DEU Journal of Humanities for the Volume 5, Issue 1 (2018) is the 16th of February, 2018.


Best regards,


DEU Journal of Humanities Editors

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin yeni yayımlanan sayısına (2017 Cilt: 4 Sayı: 2)  ulaşmak için buraya tıklamanız yeterlidir.


Tanıtım

EDİTÖRLERDEN

1991 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak hizmet vermeye başlayan ve 30 Haziran 2010 yılında Edebiyat ve Fen Fakültelerinin ayrılmasıyla kurulan Edebiyat Fakültesi, henüz genç bir fakülte olmasına karşın, fakülte içindeki bölümlerin kuruluş tarihleri dikkate alındığında 25 yıllık bir geçmişi ve akademik birikimi beraberinde getirmektedir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arkeoloji, Dilbilim, Felsefe, Karşılaştırmalı Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Müzecilik, Psikoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere toplam 12 bölümden oluşan fakültemiz, yıllar içinde geliştirdiği gelenek ve sürekliliği kalıcı değerlere dönüştürmede akademik yayıncılığın önemine inanmıştır. 2012 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ülkemizde beşeri bilimlerin çeşitli alanlarında ve özellikle çoklu bilim dallarını içeren konularda üretilen araştırma ve inceleme makalelerini geniş okuyucu kitleleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır.

Bireyi çevreleyen yaşantının doğru anlaşılması ve anlatılması, ancak bilimsel düşüncenin ışığında gerçekleşebilir. Toplum ve insan bilimlerinin giderek önem kazandığı ülkemizde, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak görevimiz, bu alanda yapılan çalışmalara hız vermek, nitelikli araştırmaları özendirmek ve yükseköğretimde yeni sinerjilerin oluşmasına öncülük etmektir. İçinde bulunduğumuz çağın gereği olarak bilgi, gelecek kuşaklara aktaracağımız en değerli mirastır. Daha çok üreten, paylaşan ve büyüyen bir bilgi ağı içinde bizim görevimiz, çağın entelektüel ritmini yakalamak ve akademik yayıncılığa hak ettiği değeri vermektir.

Yeni yazılarda buluşmak, yazının gücüyle yeni dünyalar keşfetmek dileğiyle.