PROJELER


ANASAYFA

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (13 Haziran 2019)

 

Anabilim Dalımız  kuruluş çalışmaları 1981 yılında, Prof. Dr. A. Sevin Özdeniz (Ergin) tarafından başlatılmış, 1982 yılında Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu’nun da katılımıyla  Halk Sağlığı Anabilim Dalı adını alarak kurumsal bir kimlik kazanmıştır


Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilimdalı Başkanlığı'na 22 Aralık 2017 tarihinde Prof. Dr. Bülent KILIÇ seçilmiştir


Öğretim Üyelerimiz


Anabilim Dalı Başkanından

Y mis sueños no tendran fronteras – Che Guevara

(Bizim hayallerimizin bir sınırı yoktur)

Dokuz Eylül Halk Sağlığı Anabilim Dalı olarak hayalin bilgiden daha önemli bir güç olduğunu bilerek çalışıyoruz. Ancak aynı zamanda hayalcilik ile hayallere ulaşabilme arasındaki ince ayırımın da farkındayız. Hiçbir zaman “hayalci” olmadık ama “hayallerimiz”den de vaz geçmedik.

Halk sağlığının toplumcu bir bakış açısına sahip olduğunu, toplumcu olmanın yolunun eşitlikten, hakkaniyetten geçtiğini iddia ediyoruz. Sağlığın çok faktörlü bir bileşen olduğunu, sağlığı etkileyen gelir gibi, eğitim gibi, iş-işsizlik, göç gibi sosyal faktörlerin ne kadar önemli olduğunu her gün öğrencilerimizle tartışıyoruz. Sadece eğitim değil aynı zamanda araştırmalar yapan ve hizmet sunan bir anabilim dalıyız. Epidemiyoloji-araştırma planlama ve analiz, iş ve meslek hastalıkları ve DEÜ Hastanesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminde önemli hizmetlerimiz var. Her geçen yıl mezuniyet sonrası dönemde halk sağlığı alanındaki öğrenci sayımız artıyor. Halen 20’den fazlası asistanımız olmak üzere 50’den fazla öğrencimiz var. Yüzlerce mezunumuzdan 30 kadarı da akademisyen olmuş durumda.

Başarının yolunun okumaktan ve sorgulamaktan geçtiğini biliyoruz. Az bilmek için bile çok okumak gerektiğinin, soruları sorabilmek kadar yanıtlarını da bulmanın çok önemli olduğunun farkındayız.

Başarı gece gündüz durmaksızın sürdürülen küçük çabaların toplamıdır. Bu anlamda hem başarılarımızla gurur duyuyoruz hem de böyle bir anabilim dalında çalışmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz.

Halk sağlığı idealleri olan herkesi bu çatının altına bekliyoruz.

Saygılarımızla…

Prof. Dr. Bülent Kılıç

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

 HABERLER

» Eylül Ayının Son Çarşamba Günü Okul Sütü Günü ...
» 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü ...
» 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası ...
» İntern Doktor TOYS ve Toplum Eğitimi Sunumları Sertifika Töreni Yapıldı ...
» 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası ...
» 1 Eylül Dünya Barış Günü ...
» İlk Mezunlar Toplantımız 27 Eylül 2019 Cuma günü yapılacak ...
» Uzmanlık Öğrencisi Dr. Aylin Şimşek'in Tez Savunma Sınavı Yapıldı ...
» İntern Doktor TOYS ve Toplum Eğitimi Sunumları Sertifika Töreni Yapıldı ...
» Kalitatif Araştırmalarda Analiz Kursu (21 Eylül 2019) ...
ETKİNLİKLER

» Eylül 2019 Akademik Kurulu Yapıldı ...
» Ağustos 2019 Akademik Kurulu yapıldı ...
» Temmuz 2019 Akademik Kurulu yapıldı ...
» Baş Asistanlık Değişim Yemeği ...
» XVI. HALK SAĞLIĞI TEMEL KONULAR KURSU (HASAT) bitti ...
» Haziran 2019 Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı ...
» 31 Mayıs Cuma Eğitim Programımız ...
» 24 Mayıs Cuma Eğitim Saati Programı:Araştırma Yayın Etiği ...
» 17 Mayıs Cuma Eğitim Saati Programımız: Hastanede Enfeksiyon Kontrolü ...
» 6-10 Mayıs 2019 Azerbaycan Gezisi ...Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr