BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 | 2 >>
PROJELER


Akademik » Çalışanlar » Araştırma Görevlileri

Araştırma Görevlileri Toplu Fotoğraf

[...]


Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları


Halk Sağlığı Anabilim Dalında Aralık 2018 itibarıyla toplam 20 araştırma görevlisi, 3 epidemiyoloji, 6 iş-meslek hastalıkları yan dal uzmanlık öğrencisi çalışmaktadır

DOKUZ EYLÜL TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI TIPTA UZMANLIK ÖĞR KADROSU (Aralık 2018)

Araştırma Görevlileri Listesi

DOKUZ EYLÜL TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI TIPTA UZMANLIK ÖĞR KADROSU (Aralık 2018)

Epidemiyoloji Yan Dal Asistanları

Uzm. Dr. Murat AYSİN

İş ve Meslek Hastalıkları Yandal Asistanları

Uz. Dr. Ayşe Coşkun Beyan (İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı)    Uz. Dr. Gökçen Arkan Er

Dr. Aylin ŞİMŞEK

1)      Adı Soyadı: Aylin Şimşek 2)      Akademik Unvan: Araştırm
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr