BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 >>
PROJELER


Güncel Konular » Çalışanlara yönelik

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği-Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Sağlık Üzerindeki Etkileri ve Tıp Eğitimindeki Yeri

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği-Kadına Yönelik Şiddet  ve  Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Sağlık Üzerindeki Etkileri ve Tıp Eğitimindeki Yeri sunumuna [...]


Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları


Dokuz Eylül Üniversitesi İle İzmir Valiliği Arasında Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesi Oluşturulmasına Dair Protokol İçin Halk Sağlığı Anabilim Dalının Önerileri

Dokuz Eylül Üniversitesi İle İzmir Valiliği Arasında Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesi Oluşturulmasına Dair Protokol İçin Halk Sağl

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin Değerlendirilmesi

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin Değerlendirilmesine dair yazıya

Halk Sağlığı Uzmanlarının İstihdamı Sorunları ve Sahadan beklentileri

Halk Sağlığı Uzmanlarının İstihdamı Sorunları ve Sahadan Beklentileri sunumuna

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri İçin Seçilmiş Kitap/Film/Belgesel Örnekleri

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİMİ İÇİN SEÇİLMİŞ ÖRNEK KİTAPLAR

İş Sağlığı Yasal Düzenlemeleri ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Prof. Dr. Yücel Demiral'ın araştırma görevlilerine yönelik hazırladığı "İş Sağlığı Yasal Düzenlemeleri ve 6331 Sayılı İş Sağl
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr