BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 >>
PROJELER


Etkinlikler » Eğitimler

MAKALE SUNUMLARI

Genel popülasyonda 50-74 yaş arasındaki erkek ve kadınlarda vücut yağ dağılımı ve iskemik inme riski: KORA Augsburg kohort çalışması [...]


Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2018 Bahar Yarıyılı ''Makale/Seminer Saati Programı

Perşembe 13:30-14:30

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2017 Güz Yarıyılı ''Makale/Seminer Saati Programı

 Perşembe 13:30-14:30

IPPNW Global Health Summer School 2017

Anabilim dalımız tıpta uzmanlık öğrencisi Öykü Turunç IPPNW'nun 20.08.2017 ve 25.08.2017 tarihleri arasında düzenlediği 7. Küresel Sağlık Yaz Okulu'na (Glob

Bülent Kılıç - IPPNW 2015

09 - 13 Eylül 2015 tarihleri arasında Almanya sağlık sistemini yerinde görmek ve Berlin’de düzenlenen "Küreselleşme, Sığınmacılar ve Sağlık’konulu" "Intern
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr