BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 >>
PROJELER


Hakkımızda » Hedeflerimiz

DEÜ TF Halk Sağlığı AD. Ufku/Görevleri

Ufku, - Yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde ‘koruyuculuk ilkesini’ öne çıkaran, eşit, ulaşılabilir ve kapsayıcı sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayarak toplum sağlığını geliştirmektir.  Görevleri, [...]


Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr