BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 >>
PROJELER


Akademik » Lisansüstü Programlar » Yan Dal Uzmanlığı

İş ve Meslek Hastalıkları

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalları arasındaki üçlü protokolle, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Arif H Çımrın başkanlığında 2014 yılında kurularak &l [...]


Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları


Epidemiyoloji ve İleri Epidemiyoloji Yandal Programı

Epidemiyoloji yan dalı Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun’a bağlı yönetmeliklerde tanımlanmıştır. 18 Temmuz 2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanara
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr