BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 >>
PROJELER


Akademik » Lisansüstü Programlar » Yan Dal Uzmanlığı

Yan Dal Uzmanlığı ve YDUS

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi’ni alabilmek için adayların Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na katılmaları gerekmektedir. YDUS yılda bir kez yapılmaktadır. [...]


Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları


Epidemiyoloji ve İleri Epidemiyoloji Yandal Programı

Epidemiyoloji yan dalı Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun’a bağlı yönetmeliklerde tanımlanmıştır. 18 Temmuz 2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanara

İş ve Meslek Hastalıkları

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Anabilim Dal
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr