BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 >>
PROJELER


Akademik » Çalışanlar » Konuk Araştırmacılar


Dr. Niveen Abu-Rmeileh

Dr. Niveen Abu-Rmeileh, Birzeit Üniversitesi'nde İstatistiksel Epidemiyoloji Doçentidir. Abu-Rmeileh Tıp Teknolojisinde lisans eğitimi almış, Halk Sağlığı Yüksek Lisans ve Glasgow Üniversitesi İstatistiksel Epidemiyoloji doktorası yapmıştır. Nicel araştırma yöntemleri, sağl [...]


Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr