BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 >>
PROJELER


Lisans Eğitim Programı

DÖNEM 6 TARTIŞMA SORULARI

  SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK KURUMU YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ [...]


Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları


Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalımız DEÜ Tıp Fakültesi’nde 1

DÖNEM 1

Tıp fakültesi 1. döneminde Aralık ayında 1 adet küçük grup çalışması yapılmaktadır.

DÖNEM 2

DÖNEM 2 SALGIN İNCELEMESİ KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI:

DÖNEM 3

Tıp fakültesi 3. Döneminde farklı bloklarda halk sağlığı teorik dersleri ve Mayıs ayında 2 adet küçük grup çalışması yap

DÖNEM 4

DÖNEM IV - TOPLUMSAL TANI ÇALIŞMASI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr