BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 >>
PROJELER


Lisans Eğitim Programı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalımız DEÜ Tıp Fakültesi’nde 1997 yılında başlayan aktif eğitim dönemi içinde ve önceki yıllarda toplum sağlığını ön plana çıkaran toplum tabanlı ve yönelimli bir eğitim yöntemin [...]


Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları


DÖNEM 1

   

DÖNEM 2

DÖNEM 2 SALGIN İNCELEMESİ KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI:

DÖNEM 3

Tıp fakültesi 3. Döneminde farklı bloklarda halk sağlığı teorik dersleri ve Mayıs ayında 2 adet küçük grup çalışması yap

DÖNEM 4

DÖNEM IV - TOPLUMSAL TANI ÇALIŞMASI

DÖNEM 5

DÖNEM V-  EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: TASK: AĞIR METALLE
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr