BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 >>
PROJELER


Yayınlar » Projeler

RESCAPMED

RESCAPMED: Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve sosyal belirleyicileri: Etkin politika girişimleri için sürdürülebilir kapasite geliştirilmesi RESCAP-Med, Doğu Akdeniz’de bulaşıcı olmayan hastalıklar alanında araş [...]


Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları


MedCHAMPS

Kalp damar hastalıkları ve diyabet konusunda Akdeniz Çalışmaları - Toplumdaki sosyoekonomik dönüşümün analitik modellemesi: MEDCHAM

Hastane Çalışma Ortamından Kaynaklanan Risklerin Ölçümü ve Önlem Geliştirilmesi

Hastane çalışanları fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risklere maruz kalmaktadır. Risklerin değerlendirilmesinde çoğunlukla

Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD yayın listesi


Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma

Projede, 15 Ekim- 9 Nisan 2010 tarihleri arasındaki sürede aşağıdaki göstergelere ulaşılmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr