BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 >>
PROJELER


Akademik » Lisansüstü Programlar » Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı

 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Hafta Tarih [...]


Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları


Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı “Temel Çocuk ve Kadın Sağlığı - HSA 5028” 2017 -2018 Bahar Dönemi Ders Programı

Dersin Kodu ve  Adı: HSA 5028 Temel Çocuk ve Kadın Sağlığı (1-2-2) 4 AKTS

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı “İş ve Sağlık İlişkisi - HSA 5030” 2017 -2018 Bahar Dönemi Ders Programı

İş ve Sağlık İlişkisi Dersinin amacı: - sağlık – çalışma ilişkisinin kavramsal ve kuramsal çerçevesini anlamak;

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı “Sağlık Örgütlenmesi - HSA 5046” 2017 -2018 Bahar Dönemi Ders Programı

DEÜ SBE HALK SAĞLIĞI  YÜKSEK LİSANS “SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ”

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı “"Sağlık Politikası - HSA 6092” 2017 -2018 Bahar Dönemi Ders Programı

DEÜ SBE HALK SAĞLIĞI  YÜKSEK LİSANS “SAĞLIK POLİTİKASI” -HSA 6092-

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı “Sağlık Yönetimi - HSA 5039” 2017 -2018 Güz Dönemi Ders Programı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr