KAYITLI ETKİNLİKLER


Sayfa: << 1 | 2 >>
PROJELER


ETKİNLİKLER

Prof. Dr. H. Gazanfer AKSAKOĞLU Kitaplığı ve Prof. Dr. A. Sevin ERGİN ÖZDENİZ Seminer Salonu'nun açılışı 20 Nisan 2017 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilimdalı'nda gerçekleşti... / 2017-04-26

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr