KAYITLI HABERLER


Sayfa: << 1 | 2 >>
PROJELER


HABERLER

Dr. Duygu İşlek'in tez savunma sınavı / 2017-05-2530 Mayıs 2017 Salı günü saat: 10.30'da  Prof. Dr. Belgin Ünal'ın danışmanlığında Araş. Gör. Dr. Duygu İşlek'in "MANiSA’DA 15 YAŞ VE ÜZERi NÜFUSTA DEPRESYON,PANİK BOZUKLUK VE SOMATOFORM BOZUKLUK SIKLIĞI VE SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İLE İLİŞKİSİ" başlıklı tez savunma sınavı yapılacaktır.

Yer: Prof. Dr. A. Sevin Ergin Özdeniz seminer salonu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr