BAŞLIKLAR


Sayfa: << 1 >>
PROJELER


Akademik » Lisansüstü Programlar » Halk Sağlığ-ı Tıpta Uzmanlık

Asistan Eğitim Programı 2017-2018 Güz Dönemi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI AD TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

ETKİNLİK

22 Eylül 2017

13.30-15.30

Açılış Sunumu: Öğr. Gör. Dr. Tolga Binbay (DEÜ Psikiyatri AD)

“Harfler, Kelimeler ve Zihnim:Psikanalizden Nörobilime Beyin ve Yazmak”

29 Eylül 2017

13.30-15.30

SEMİNER-1: Alanda çalışan halk sağlığı uzmanlarının gözünden halk sağlığı uzmanlığı (Uz. Dr. Ali Ceylan,  Uz. Dr. Nuriye Karakuş)

13 Ekim 2017

13.30-15.30

ÖĞRETİM ÜYESİ DERSİ-2: Prof. Dr. Bülent Kılıç                                  

(Toplum Yönelimli Sağlık ve Toplum Yönelimli Halk Sağlığı)

27 Ekim 2017

13.30-15.30

SEMİNER-2: Mikrobiyata (Prof. Dr.Hakan Abacıoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fak.)

3 Kasım 2017

13.30-15.30

ÖĞRETİM ÜYESİ DERSİ-3: Prof. Dr. Alp Ergör

(İklim Değişikliği ve Çalışma Yaşamında Sağlık)

10 Kasım 2017

13.30-15.30

ÖĞRETİM ÜYESİ DERSİ-4: Prof. Dr. Gül Ergör(Girişimsel Araştırmalar)

17 Kasım 2017

13.30-15.30

ÖĞRETİM ÜYESİ DERSİ-5: Prof. Dr. Yücel Demiral(İş Hijyeni)

24 Kasım 2017

13.30-15.30

SEMİNER-3: Türkiye’de kutanöz leishmaniasis kontrolünde parazitolojik, moleküler ve coğrafi epidemiyolojik yaklaşım (Prof. Dr. Yusuf Özbel, Ege Üniv. TF Parazitoloji AD)

1 Aralık 2017

13.30-15.30

ÖĞRETİM ÜYESİ DERSİ-6: Prof. Dr. Reyhan Uçku(Salgın İncelemesi)

15 Aralık 2017

13.30-15.30

ÖĞRETİM ÜYESİ DERSİ-8: Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin(Yaşlılarda koruma:Düşme örneği)

22 Aralık 2017

13.30-14.15

SEMİNER-4: Evrim (Prof. Dr. Mehmet Elgin, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)

14.30-15.30

SEMİNER-5: Kültürel Evrim ve Biyolojik Evrim İlişkisi (Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)

5 Ocak 2018

13.30-15.30

ÖĞRETİM ÜYESİ DERSİ-9: Öğr. Gör. Dr. Ahmet Soysal(Sağlık Etki Değerlendirmesi)

12 Ocak 2018

13.30-15.30

SEMİNER-6: Halk sağlığı uzmanlarının gözünden “Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” (Uz. Dr. Erdem Erkoyun, Uz. Dr. Ceyda Şahan)

26 Ocak 2018

13.30-17:00

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ DEĞERLENDİRME SINAVI

ŞUBAT TATİLİ
Bu Bölüm ile ilgili Diğer Konulardan Bazıları


Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından tıp fakültesi mezun

Asistan Eğitim Programı 2017-2018 Bahar Dönemi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI AD TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr