Anasayfa > Akademik Kadro

 

 

Doç. Dr. Murat AYDOĞDU

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

 

 

İ L E T İ Ş İ M :

Yazışma Adresi : D.E.Ü. Hukuk Fakültesi

Dokuzçeşmeler Kampusü- Buca 35400

İzmir/TÜRKİYE

Tel   : (90) (232) 301 03 11

Faks : (90) (232) 420 18 32

E-Posta : murat.aydogdu@deu.edu.tr

Kişisel Web Sayfası (varsa):

http://kisi.deu.edu.tr/murat.aydogdu/

Akademik Özgeçmiş

1970 İzmir doğumlu olan, 1993 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Murat AYDOĞDU, 1995 yılı sonunda  aynı Fakülte’de  Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu.

AYDOĞDU, 1994 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Kapıdan Satışlar” konulu yüksek lisans teziyle 1997 yılında tamamladı. 1998 yılında yayımladığı teziyle, 1999 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından resen aday gösterilerek, eser dalında “3. Türkiye Tüketici Ödülü” aldı.

AYDOĞDU, 1999 yılında başladığı doktora eğitimini “Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlâtlık İlişkisinin Kurulması” konulu doktora teziyle 2004 yılında tamamladı. Tezine eklemeler yaparak, 2006 yılında “Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme” olarak yayımladı.

2006 yılında Medeni Hukuk Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır.

Almanya’da, 1997-1998 yılları arasında Münster şehrinde on ay, 2001-2002 yılları arasında Mannheim şehrinde on ay ve 2007 yılında Osnabrück şehrinde 3 ay olmak üzere bilimsel faaliyetlerde bulunmuştur.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku olup, bu alanlar içinde de özellikle Tüketici Hukuku ve Aile Hukuku  üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Şeref ERTAŞ/Nevzat KOÇ/Beşir ACABEY/Murat AYDOĞDU : Medeni Kanun-Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat, İzmir 1997.

 •  Aydın ZEVKLİLER/Murat AYDOĞDU/Hasan PETEK : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 6. Bası, İzmir 1998.

 • “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Kapıdan Satışlar”, İzmir 1998 (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından “1999 Yılı 3. Türkiye Tüketici Ödülüne” layık görüldü).

 • Nevzat KOÇ/Murat AYDOĞDU : Borçlar Özel Hukuku-Pratik Çalışma ve Sınav Soruları, İzmir 2001, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları.

 • Aydın ZEVKLİLER/Murat AYDOĞDU : Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, 3. bası, Ankara 2004.

 • Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, İzmir 2006.

 •  Nevzat KOÇ/Murat AYDOĞDU : Borçlar Özel Hukuku-Pratik Çalışmalar ve Sınav Soruları, 2. baskı, İzmir 2007.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 •  “İlamsız İcrada Yetki İtirazı”, Manisa Barosu Dergisi, S:50, Temmuz 1994.

 •  “ 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ayıplı Mal veya Hizmetlerde Tüketicinin Korunması”, İzmir Barosu Dergisi, Aralık 1997.

 • “İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Tâkip”, Prof. Dr. Şükrü POSTACIOĞLU’na Armağan, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, İzmir 1997.

 •  “Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukukuna Göre Franchise Anlaşmalarında Grup Muafiyeti” Prof. Dr. Turhan Tufan YÜCE Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, İzmir 2001,s.1-27.

 •  “Hizmet Akdinin Sona Ermesine İlişkin Olarak İbraname” Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN Armağanı, Galatasaray Üniversitesi Yayını, İstanbul 2002/1.

 • “Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararların Rekabeti Sınırlaması (Engellemesi, Bozması veya Kısıtlaması)” Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, İzmir 2001, s.13-29.

II. Tebliğler

 •  “Karşılaştırmalı Hukukta Kartelleşme ve Tüketicinin Korunması” 2001 yılı Ocak Ayında D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansında sunuldu.

 •  “Evlat Edinmenin Koşulları ve Sonuçları” konulu konferans, 01.06.20006 tarihinde İzmir Barosunda sunulmuştur.

 •  “Tüketici Kredileri ve Kredi Kartlarında Yasal Açmazlar” (Mortgage Kanunu ve Kredi Kartları Kanunları ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Karşılaştırması) 14 Mart 2007 D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansında sunuldu.

Halen Verdiği Dersler

A.  Lisans Dersleri

 • Borçlar Özel Hukuku (Örgün ve İkinci Öğretim); Medeni Hukuk (Adalet MYO)

B.   Lisans Üstü (Yüksek Lisans - Doktora)