Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Erasmus
Farabi
Hukuk Fakültesi Dergisi
DEHAMER
Etkinlikler
Öğrenci Toplulukları
Kurgusal Duruşma

Anasayfa > Eğitim & Öğretim > Hukuk Fakültesi Dergisi

 


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi
 

 

Editör / Editor

Prof.Dr. Sevilay UZUNALLI

sevilay.uzunalli@gmail.com

 

Yayın Komisyonu / Editorial Board

Prof.Dr. Melda SUR

Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK

Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR

Prof.Dr. Oruç Hami ŞENER

Doç.Dr. Oğuz ŞİMŞEK

Doç.Dr. Murat AYDOĞDU

 

Danışmanlar Kurulu / Advisory Board

Prof.Dr. Uğur ALACAKAPTAN (Bilgi Üniversitesi)

Prof.Dr. Haluk BURCUOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof.Dr. Erdal ONAR (Ankara Üniversitesi)

Prof.Dr. Fırat ÖZTAN (Çankaya Üniversitesi)

Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof.Dr. Turan YILDIRIM (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ejder YILMAZ (Ankara Üniversitesi)

 

DEÜHFD (ISSN 1303-6963) yılda iki sayı olarak yayınlanan, ULAKBİM   (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Ulusal Hukuk Veri Tabanına kabul edilmiş hakemli bir dergidir.
      

İletişim Adresi :

DEÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı

35160 Buca/İZMİR

Tel : (232) 420 18 25

Fax : (232) 420 18 27

URL : http://web.deu.edu.tr/hukuk
 

Kapak Tasarımı ve Mizanpaj : Uzman Serab ŞEN

       Baskı ve Cilt : Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yayın İlkeleri 
 

1. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak  
üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2. Yazılar A-4 boyutunda tek nüsha olarak teslim edilmelidir.

3. Dergiye gönderilen makalelerde, hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere makale
 başlığı (title), özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words) belirtilmiş olmalıdır.

4. Gönderilecek yazıların Times New Roman karakterinde, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotların 10 punto olarak hazırlanması ve 30 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir.

5. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidir.

6. Yazıların ilk değerlendirilmesi Yayın Komisyonunca yapılacak, yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Komisyonu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.

7. Yayın Komisyonunca yapılacak ilk değerlendirmeden sonra yazılar hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir.

8. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda ikinci bir hakem incelemesi yapılmayacaktır. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazarına geri gönderilmeyecektir.

9. Hakem incelemesinden geçen ve yayınlanmasına ve/ya da düzeltilerek yayınlanmasına karar verilen yazıların son şeklinin “Office’98 Word” programı altında kaydedilmiş bir disketle birlikte başlığının İngilizce karşılığı da eklenmek suretiyle A-4 boyutunda tek nüsha olarak teslim edilmesi gerekir.

10. Gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın
  disketteki biçimiyle “basıla” verdiği kabul edilir.

11. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Dokuz Eylül Üniversitesi,
   elektronik ortamda tam metin (her türlü formatta) olarak yayımlamak da dahil
   olmak üzere tüm yayın haklarına sahiptir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye
   devretmiş sayılırlar.


Yayınlanmış Dergilerimiz ve İçindekiler
 

Yıl - 1       Sayı - 1

Yıl - 2       Sayı - 2

Cilt - 3      Sayı - 1-4   Yıl - 1987 (Prof.Dr. Kudret AYITER'e Armağan)

Cilt - 4      Sayı - 1      Yıl - 2002

Cilt - 4      Sayı - 2      Yıl - 2002      

Cilt - 5      Sayı - 1      Yıl - 2003    

Cilt - 5      Sayı - 2      Yıl - 2003

Cilt - 6      Sayı - 1      Yıl - 2004

Cilt - 6      Sayı - 2      Yıl - 2004

Cilt - 7      Sayı - 1      Yıl - 2005

Cilt - 7      Sayı - 2      Yıl - 2005

Cilt - 7      Özel S.        Yıl - 2005 (Prof.Dr. İrfan BAŞTUĞ Anısına Armağan)

Cilt - 8      Sayı - 1      Yıl - 2006

Cilt - 8      Sayı - 2      Yıl - 2006

Cilt - 9      Sayı - 1      Yıl - 2007

Cilt - 9      Özel S.       Yıl - 2007 (Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU'na Armağan)

Cilt - 9      Sayı - 2      Yıl - 2007

Cilt - 10    Sayı - 1      Yıl - 2008

Cilt - 10    Sayı - 2      Yıl - 2008

Cilt - 11    Özel S.        Yıl - 2009 (Prof.Dr. Bilge UMAR'a Armağan)

Cilt - 11    Sayı - 1      Yıl - 2009

Cilt - 11    Sayı - 2      Yıl - 2009

Cilt - 12    Sayı - 1      Yıl - 2010

Cilt - 12    Sayı - 2      Yıl - 2010

Cilt - 12    Özel S.        Yıl - 2010 (Prof. Dr. Burhan CEYHAN'a Armağan)

Cilt - 13    Sayı -1       Yıl - 2011

Cilt - 13    Sayı -2       Yıl - 2011

Cilt - 14    Sayı - 1      Yıl - 2012

Cilt - 14    Sayı - 2      Yıl - 2012

Cilt - 15    Özel S.        Yıl - 2013 (Prof. Dr. M. Polat SOYER'e Armağan)

Cilt - 15    Sayı - 1      Yıl - 2013

Cilt - 15    Sayı - 2      Yıl - 2013

Cilt - 16    Sayı - 1      Yıl - 2014

Cilt - 16    Özel S.        Yıl - 2014 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'e Armağan)

 

 

Armağanlarımız ve İçindekiler

Prof. Şükrü POSTACIOĞLU'na Armağan

Prof.Dr. Seyfullah EDİS'e Armağan

Prof.Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL'e Armağan

Prof.Dr. Turan Tufan YÜCE'ye Armağan