Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Erasmus
Farabi
Hukuk Fakültesi Dergisi
DEHAMER
Etkinlikler
Öğrenci Toplulukları

Anasayfa > Eğitim & Öğretim > Lisans > Yatay - Dikey Geçiş

 

 

2015-2016 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları 

genel açıklama için tıklayınız...

 

2. Sınıf Yurt İçi Üniversiteler

2. Sınıf Yurt Dışı Üniversiteler

3. Sınıf Yurt İçi Üniversiteler

3. Sınıf Yurt Dışı Üniversiteler

 

 

Fakültemize yatay geçiş nasıl yapılır?

Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yatay geçişler, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılır.

Kontenjan ayrılan sınıflara yatay geçiş müracaatında bulunmak isteyenler, ilan edilen süreler içerisinde; bir dilekçe ve ekinde transkript, disiplin cezası almadığına dair belge, ÖSYS Sonuç Belgesinin onaylı sureti ve ders içeriklerini gösteren belge ile Hukuk Fakültesi Dekanlığına başvuruda bulunabilirler.  

 

Fakültemize dikey geçiş nasıl yapılır?

Dikey geçişlerde; 19/02/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Bu yönetmelik hükümleri uyarınca, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının Hukuk Fakültesine kayıtları yapılır. İntibak sınıfı olarak kabul edilen 1. sınıfa dikey geçiş yoluyla kaydolan öğrenci, kaydedildiği yılın öğretim planında belirtilen 1. sınıf derslerinin (Ortak zorunlu dersler ve seçimlik dersler hariç) üçünden başarısız veya devamsız olduğu takdirde dikey geçiş yönetmeliği hükümleri uyarınca başarısız sayılır. Dikey geçiş yapan öğrencilere ortak zorunlu dersler dışında hiçbir dersten muafiyet tanınmaz.

 

Daha fazla bilgi edinmek isterseniz; bu konuda yetkili Öğrenci İşleri Bürosu Sorumlusu Ayşe Ergat'a (ayse.ergat@deu.edu.tr) ulaşabilirsiniz.