Hakkımızda
İnternet Kaynakları
Fakültemiz Yayınları

Anasayfa > Kütüphane > Yayınlarımız

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YAYINLARI

                                                                                         

  Y.N          YAYININ ADI                                   Yazarı

013     

İcra İflas Hukukunda Şikayet (Ankara-1986)   

Yard.Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ

014

Hisse Senetleriyle Değ. Tah.( Ankara-1986)

Yard.Doç.Dr. Huriye KUBİLAY

02    

Hukuk Fakültesi Der./M.ALAM Armağanı (İzmir-1983)

 

017     

Hukuk Fak. Dergisi Sayı 1-4 (Kudret Ayıter Armağanı)

 

032

İşçi Buluşları Hukuku (İzmir-1987)           

Doç.Dr. A. Necip ORTAN

033

2918 Sayılı Karayolları Tr.K. (İzmir-1987)

Arş.Gör. Demet ÇELİKTAŞ

034

Devre Mülk Hakkı(İzmir-1987)   

Arş.Gör. Ayşe HAVUTÇU

035

Grev Kavramı (İzmir-1987)       

Yard.Doç. Dr. Melda SUR

1 -       

Uygulamalı Suç Muhakemesi Hukuku (C.2) (İzmir-1988)        

Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK

2 -

Türkiye Cumhuriyet Tarihi(1.Basım) (Ankara-1988)  

Prof.Dr. Ergün AYBARS

3 -

İş Hukuku (Ferdi İş İlişkileri) (Ankara-1988)

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

4 -

Hukuk Felsefesi (Ankara-1988)  

Prof.Dr. Adil İZVEREN

5 -

Eşya Hukuku (Ankara-1989)      

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

6 -

Türk Yunan İlişkileri (Ankara-1989)

E.Gn. Sedat İLHAN

7 -

İktisata Giriş (Ankara-1990)      

Prof.Dr. Sadık ACAR

8 -       

Türkiye Cumhuriyet Tarihi-1 (2.Basım) (Ankara-1990)  

Prof.Dr. Ergün AYBARS

9 -       

Haksız Yakalama ve Tutuklama (Ankara-1989)  

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN

10 -

Bina ve Yapı Eseri Malikleri. (Ankara-1990)   

Doç.Dr. Nevzat KOÇ

11 -

Eski Eserler Hukuku (Ankara-1990)

Prof.Dr. Bilge UMAR

12 -     

Almanya'daki Türkler ve Sorunları (Ankara-1990)  

Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ

13 -

Veraset İntikal Vergisi (Ankara-1990)

Arş.Gör. Yusuf KARAKOÇ

14 -

Grev (Ankara-1990)     

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

15 -

Kıymetli Evrakın Ziya-ı ve İp.. (Ankara-1990)   

Arş.Gör. Hanife DİRİKKAN

16 -     

Uyg. Cez. Muh. H. Cilt-1 (2.Bası) (Ankara-1990)  

Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK

17 -     

Ceza Muh. H. Koğuşturma Mecburiyeti (Ankara-1991)  

Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK

18 -

Anonim Ortaklıkların İflası (Ankara-1991)

Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ

19 -

Top. Söz. H. Yararlılık İlkesi (Ankara-1991)

Prof.Dr. Polat SOYER

20 -     

Farklı Cinslerin Eşit Hak. Sah... (Ankara-1991)

Doç.Dr. Zafer GÖREN

21 -     

Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil (Ankara-1991)

Doç.Dr. Melda SUR

22 -

Öldürme Suçu (Ankara-1992)

Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ

23 -

İşkence Suçu (Ankara-1992)

Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ

24 -

Kamulaştırma ve İptal (Ankara-1992)

Arş.Gör. Meltem KUTLU

25 -

Alacaklının Temerrüdü  (Ankara-1992)

Doç.Dr. Nevzat KOÇ

26 -

Kitlerin Tacir Sıfatı  (İzmir-1992)

Yrd.Doç. Dr. Ercüment ERDEM

27 -     

Ceza ve Emniyet Tedbirleri Huk.(1.Bas.) (Ankara-1992)

Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK

28 -     

Tarafların Yeterlilik Belirleme Sözleşmesi (Ankara-1992)

Arş.Gör. Ziya AKINCI

29 -     

Ceza ve Emniyet Tedbirleri Huk. (2.Bas.) (Ankara-1992)

Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK

30 -     

Medeni Usul Hukukunda Ferhi Müdahale (Ankara-1992)

Doç.Dr. Hakan  PEKCANITEZ

31 -

A.Y.O  Tanıtım Bülteni (Ankara-1992)

Doç.Dr. Bahri  ÖZTÜRK

32 -

Anayasa ve Sorumluluk (Ankara-1992)

Doç.Dr. Zafer GÖREN

33 -     

Alman İş Kanun Taslağı (Ankara-1993)

Prof.Dr. Seyfullah EDİS

Bilge ÖZTAN/Fırat ÖZTAN

34 -

Hukuk  Sosyolojisi  (Ankara-1993)           

Prof.Dr. Adil İZVEREN

35 -

Ticarî İşletme Hukuku (Ankara-1993)

Yard.Doç. Ercüment ERDEM

36 -     

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Ankara-1993)

Prof.Dr. Seyfullah EDİS

37 -     

D.E.Ü. Öğr. İçin Temel Yasa ve Yönet. (Ankara-1993)

Prof.Dr. Seyfullah EDİS

38 -

Millet Meclisi İç Tüzüğü

Prof.Dr. Seyfullah EDİS

39 -

Roma Özel Hukuku (İzmir-1993)

Prof.Dr. Kudret AYITER

40 -     

Ceza ve Emniyet Tedbirleri Hukuku (3.Bs.) (Ankara-1993)

Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK

41 -     

Medeni Huk. Gir. ve Başl. Hükm. (4.Bs.) (Ankara-1993)

Prof.Dr. Seyfullah EDİS

42 -     

İthalâtta Yapay Fiyat İndirimi ve Karşı Önl. (Ankara-1994)

Doç.Dr. Huriye KUBİLAY

43 -     

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - I (3.Bası) (Ankara-1994)

Prof.Dr. Ergün AYBARS

44 -     

Milletlerarası Ticari Hakem Kar. ve Tenfizi (Ankara-1994)

Yard.Doç. Ziya AKINCI

45 -

Hukuk Felsefesi (2.Basım)- (Ankara-1994)

Prof.Dr. Adil İZVEREN

46 -     

Uygulamalı Ceza Muh. Kanunu (3.Basım) (Ankara-1994)

Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK

47 -     

Yabancı Para Alacaklarının Tahsili (Ankara-1994)

Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ

48 -

Genel İktisat (Ankara-1994)

Prof.Dr. Sadık ACAR

49 -     

Ceza Hukukunda Basit/Postada Elkoyma (Ankara-1994)

Dr. Ahmet GÖKÇEN

50 -     

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (4. Basım)-(Ankara-1995)

Prof.Dr. Ergun AYBARS

51 -

Yeni Değer Sigortası  (Ankara-1994)

Doç.Dr. Huriye KUBİLAY

52 -

İdari Yargı İle İlgili Kanunlar (Ankara-1994)

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN

53 -

Rekabet Yasağı  Sözleşmesi  (Ankara-1994)

Prof.Dr. M.Polat SOYER

54 -     

Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası (Ankara-1995)

Yrd.Doç.Dr. Ercüment ERDEM

55 -

Eşya Hukuku (2.Basım) (Ankara-1995)

Prof.Dr.Şeref ERTAŞ

56 -

Miras Hukuku(3.Basım) Ankara-1995

Prof.Dr. Ş.ERTAŞ

Prof.Dr. A.N.İNAN

57 -

Temel Hak Genel Teorisi (Ankara-1995)

Doç.Dr. Zafer GÖREN

58 -

Anayasa ve Sorumluluk (Ankara -1995)

Doç.Dr. Zafer GÖREN

59 -     

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışması (İzmir-1995)

Doç.Dr. H. PEKCANITEZ

Arş.Gör. Muhammed ÖZEKES

60 -     

Tam İki Tar.Borç.Yük.Müsbet Zar.Taz. (İzmir-1995)

Yrd.Doç.Dr. Ayşe HAVUTCU

61 -

Sosyal Maliye (İzmir-1995)

Dr.Yusuf KARAKOÇ

62 -     

Avukatlık Mes. Av.Hak ve Yükümlülükleri (İzmir-1995)

Dr. Meral SUNGURTEKİN

63 -

Hukuk Sosyolojisi  (2.Basım) (İzmir-1995)

Prof.Dr. Adil İZVEREN

64 -

İdare Hukuku Mevzuatı Cilt.II (İzmir-1995)

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN

65 -     

Türkiyede Top. ve Gösteri Yürüyüş Özgür.( İzmir-1995)

Dr. Esra ATALAY

66 -     

İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları  (İzmir-1995)

Doç.Dr. Melda SUR

67 -

Anonim Şirketlerin İflası (İzmir -1996)

Yrd.Doç. Dr. Oğuz ATALAY

68 -     

Karşılaştırmalı Huk. Açısından Damping ve Antidamping  (İzmir-1996)

Dr. Hanife DİRİKKAN

69 -

Vergi Sorunlarını Çözümü (İzmir -1996)

Dr. Yusuf KARAKOÇ

70 -     

Yabancı Para Alacaklarının Tahsili (İzmir-1996)

Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ

71 -     

Sanığın Hazırlık Sor. İfadesinin Alınması (İzmir-1996)

Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ

72 -     

İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı (İzmir-1996)

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN

73 -     

Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat Sözl. (İzmir-1996)

Doç.Dr. Ziya AKINCI

74 -

Eşya Hukuku (2.Basım) (İzmir -1997)

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

75 -     

İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci (İzmir-1997)

Dr. Meltem KUTLU

76 -     

Türk Vergi Ceza Huk. Pişmanlık ve Islah (İzmir-1997)

Dr.Yusuf KARAKOÇ

77 -     

Türk Vergi Yargılaması.Huk.Delil Sistemi (İzmir-1997)

Dr. Yusuf KARAKOÇ

78 -

Çevre Hukuku (İzmir-1997)

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

79 -

Hukuk  Başlangıcı  (Ankara-1997)

Prof.Dr. Bilge UMAR

80 -     

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  1 (5. Basım)-(İzmir-1997)

Prof.Dr. Ergün AYBARS

81 -     

Fakülte Der.Şükrü POSTACIOGLU'na Armağan (İzmir-1997)

 

82 -     

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalış. 2.Bas.(İzmir-1997)

Doç.Dr. H. PEKCANITEZ

Arş.Gör. Muhammed ÖZEKES

83 -     

Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olması (İzmir-1998)

Prof.Dr. Zafer GÖREN

84 -

Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi (İzmir-1998)

Arş.Gör. M. Beşir ACABEY

86 -     

Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu (İzmir-1998)

Prof.Dr. Zafer GÖREN

87 -     

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  1 (6. Basım)-(İzmir 1998)

Prof.Dr. Ergün AYBARS

88 -     

Prof.Dr.ERNST E. HIRSCH'ten Mekt. (İzmir-1998)

Prof.Dr. Zafer GÖREN

89 -

Genel İktisat  (3.Basım) (İzmir-1998)

Prof.Dr. Sadık ACAR

90 -

İdare Hukuku Mevzuatı 2. Bası (İzmir-1998)

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN

           

           

Yrd.Doç. Dr. Meltem KUTLU

  

                       

Dr. Oğuz SANCAKDAR

  

                       

Ar.Gör. Muhlis ÖĞÜTÇÜ

91 -     

İş Hukuku  Ferdi İş İlişkileri 3. Bası (İzmir-1998)

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

92 -     

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Kapıdan Satışlar (İzmir-1998)

Arş.Gör. Murat AYDOĞDU

93 -     

Türk Hukukunda Altına ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (İzmir-1998)

Doç. Dr. Huriye KUBİLAY

94 -

İş Mücadelesinde Denge İlkesi  (İzmir-1999)

Yard.Doç.Dr. Şükran ERTÜRK

95 -     

1998-1999 Öğretim Yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksekokulu Tanıtım ve Bilgilendirme Kılavuzu (İzmir-1999)

Prof. Dr. Zafer GÖREN

96 -     

Anayasa ve Sorumluluk  T.C. Anayasası Eki İle   II Cilt (İzmir-1999)

Prof. Dr. Zafer GÖREN

97 -

Anayasa Hukukuna Giriş (İzmir-2000)

Prof. Dr. Zafer GÖREN

98 -     

Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan (İzmir-2000)    

Prof. Dr. Zafer GÖREN

99 -

Uluslararası Hukukun Esasları (İzmir-2000)   

Prof. Dr. Melda SUR

100 -   

Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları (İzmir-2001)

Doç. Dr. Nevzat KOÇ

Arş. Gör. Murat AYDOĞDU

101 -   

Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı

Doç. Dr. Oğuz ATALAY

102 -   

Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL’e Armağan  (İzmir-2001)

 

103 -

İş Hukuku II  Toplu İş İlişkileri  (İzmir-2001)

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

104 -   

2001-2002 Öğretim Yılı D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tanıtım ve Bilgilendirme Klavuzu

 

105 -

Prof.Dr. Turhan Tufan YÜCE’ye Armağan (İzmir-2001)

 

106 -

İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı (İzmir-2001) (2. Baskı)

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN

Yrd.Doç.Dr. Meltem K.GÜRSEL

Yrd.Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR

Yrd.Doç.Dr. Muhlis ÖĞÜTÇÜ

107 -

Nişanlanma Sözleşmesi (İzmir-2002)

Doç.Dr. Nevzat KOÇ

108 -

DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 4, S: 1 2002) İzmir

 

109 -

DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 4, S: 2 2002) İzmir

 

110 -

Topluluğun Mali Çıkarlarının Korunması ve

Avrupa Savcılığı Hakkında   YEŞİL KİTAP

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN

Arş.Gör. Murat ÖNOK

Arş.Gör. Behiye EKER

Arş.Gör. Sesim SOYER

Arş.Gör. Serkan EKİZ

111 -

DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 5, S: 1 2003) İzmir

 

112 -

DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 5, S: 2, 2003) İzmir

 

113 -

DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 6, S: 1, 2004) İzmir

 

114 -

DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 6, S: 2, 2004) İzmir

 

115 -

DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 7, S: 1, 2005) İzmir

 

116 -

Prof.Dr. İrfan BAŞTUĞ Anısına Armağan- DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 7, Özel S. 2005) İzmir

 

117 -

DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 7, S: 2, 2005) İzmir

 

118 -

DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 8, S: 1, 2006) İzmir

 
119 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 8, S: 2, 2006) İzmir  
120 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 9, S: 1, 2007) İzmir  
121 -

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU'na Armağan - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 9, Özel Sayı 2007) İzmir

 
122 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 9, S: 2, 2007) İzmir  
123 - DEÜ Yayınları, TC Anayasası ve İdari Yargı Temel Mevzuatı (İzmir-2010) Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
124 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 10, S: 1, 2008) İzmir  
125 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 10, S: 2, 2008) İzmir  
126 - Prof.Dr. Bilge UMAR'a Armağan - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 11, Özel Sayı, 2009) (Basım Yılı 2010) İzmir  
127 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 11, S: 1, 2009) İzmir  
128 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 11, S: 2, 2009) İzmir  
129 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 12, S: 1, 2010) İzmir  
130 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 12, S: 2, 2010) İzmir  
131 - Prof.Dr. Burhan CEYHAN'a Armağan - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 12, Özel Sayı, 2010) (Basım Yılı 2012) İzmir  
132 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 13, S: 1, 2011) İzmir  
133 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 13, S: 2, 2011) İzmir  
134- DEÜ. Hukuk Fakültesi Yayın Kataloğu (İzmir 2013)  
135 - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 14, S: 1, 2012) İzmir  
136- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 14, S: 2, 2012) İzmir  
137- Prof.Dr. M. Polat SOYER'e Armağan - DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 15, Özel Sayı, 2013) (Basım Yılı 2014) İzmir  
138- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 15, S: 1, 2013) İzmir  
139- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 15, S: 2, 2013) İzmir  

Toptan veya Perakende İsteme Adresi

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi

Dokuzçeşmeler 35160, Buca-İzmir

Tel : (232) 420 18 25  Fax: (232) 420 18 27