İZMİR ÜNİVERSİTELERİ’nde
“BİYOTEKNOLOJİ, BİYOMÜHENDİSLİK ve BİYOMEDİKAL
ALANLARINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI"

İzmir ve civarı Biyomühendislik, Biyomekanik, Malzeme Bilimi, Sinyalizasyon, Biyosensör uygulamaları, Etkin madde tasarımı, ilaç çalışmaları gibi konuları ve bunları destyekleyen bilim dallarını içeren Biyomedikal Teknolojiler için gnameerek daha cazip hale dönüşmektedir.

Bu alandaki insan kaynakları, fiziki alt yapı ve araştırma sonuçları Izmir'de filizlenmekte olan Biyomedikal Teknolojiler Sanayi,
Üretim ve Hizmet sektörünü destekleyecek ve ona lnameerlik yapabilecek niteliktedir.

İzmir'deki üç büyük Üniversite (Ege, Dokuzeylül ve Yüksek Teknoloji), 29 Haziran 2009 günü imzaladıkları İşbirliği Protokolu ile , TASSA, ESBAŞ başta olmak üzere diğer paydaşları ile birlikte bu konuya destek vermeyi ilke olarak benimsemişlerdir.

İNOVİZ girişiminin, Teknoloji ve bilgi transferine ortam sağlayarak, eğitim ve öğretim fırsatları oluşturarak ve pazara giriş faaliyetlerine destek olarak bu alanda:

* Izmir'de yerli ve yabancı bilim insanlarının rahatlıkla çalışabilecekleri bir Ar-Ge Cazibe ortamı yaratması,
* Alt yapı ve insan kaynakları tarafından zenginleşen bölgeye yerli ve yabancı yatırımcılar çekebilmesi ve
* Bölgede bir Biyomedikal Sektör Kümelenmesini tetiklemesi
beklenmektedir.

Bu anket, ekte sunulan dokümanı geliştirmek ve bu girişimin alt yapısını belirleyici sağlıklı bir veri tabanı oluşturmak üzere tasarlanmıştır.
Kayıt formunun on-line olarak doldurulması ricası ile, ilginiz ve zamanınız için teşekkür ederiz.

INOVİZ Koordinasyon Kurulu


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmotoloji –Biyomekanik Ana Bilim Dalı İzmir, TÜRKİYE
Tel: 0 (232) 4123355
Sorularınız için  inoviz@deu.edu.tr 

Adı
Soyadı
Ünvanı
Üniversite
Fakülte
Bölüm
ABD
E-Posta
Cep Tel
Tel

1.) Bölümünüzde/Biriminizde Mevcut Bulunan İlgili Anabilim/Bilim Dalları ve Lisansüstü Programlar

Anabilim Dalı Lisansüstü Program(lar)

2.) Bölümünüzde/Biriminizde Bu Alanda Çalışma YapanÖğretim Üyeleri

Ünvan Ad Soyad Yüksek Lisans Derecesi Doktora Derecesi İlgi Alanları

3.) Bölümünüzde/Biriminizde Mevcut ilgili Laboratuarlar ve İçerdiği Cihazlar

Laboratuar Adı Alan (m2) Cihaz Adı


4.) Bölümünüzde/Biriminizde Tamamlanmış veya Halen Yürütülmekte Olan İlgili Projeler

Sıra No Proje Adı Proje Yürütücüsü Destekleyen kuruluş

Dokuz Eylül Üniversitesi İnoviz Koordinasyon Kurulu