İnsaat Muhendisliği

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hoşgeldiniz

 

Tarihçe

 

Kuruluş

Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1968 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinin kurulmasıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi içerisinde yer almıştır. 1992 yılında Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümlerinin bu Fakülteden ayrılmasından sonra da Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Türkçe Program şeklinde tanımlanan türde örgün öğretim ve ikinci öğretim programı uygulanmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünde İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında 5 ayrı programda (Geoteknik, Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları, Yapı, Ulaştırma ve Yapı Malzemesi) Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Bu nedenle İnşaat Mühendisliği eğitimini alıp mezun olan öğrenciler her türlü bina, baraj, havaalanı, liman, köprü, yol, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında mesleklerini icra edebilmektedirler. Bu kapsamda gerek kamu kuruluşlarında ve gerekse özel şirketlerde görev alabilmekte, ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde akademik faaliyetlerde bulunabilmektedirler.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı, İnşaat mühendisliği ile ilgili konuların planlamasını, tasarımını ve inşaatını yapabilen; bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendisi için gerekli olan malzeme, ekipman ve yöntemleri seçip kullanabilen; bireysel veya takım olarak çalışabilen; topluma hizmeti ve mühendislik etiğini önde tutan mezunlar yetiştirmektir. Bu amaçla, programda temel mühendislik derslerinin yanı sıra zemin mekaniği, temel inşaatı, malzeme bilgisi, yapı statiği, betonarme ve çelik yapı tasarımı, karayolu tasarımı ve topoğrafya, hidroloji, hidrolik ve su yapılarının tasarımına yönelik dersler verilmektedir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir. Bölümümüz profesyonel eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra uygulamalı ve teorik araştırmalarda da aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler İnşaat Mühendisliği Programında "Çift Anadal Lisans Programı (ÇAP)" ve/veya "Yandal Programı"nı tamamlayabilirler. ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma; Yandal programını tamamlayanlara ise ikinci dalda sertifika verilmektedir. Bölüm 2006 yılından buyana MÜDEK tarafından akredite durumdadır; ayrıca 2011 den bu yana EUR-ACE etiketine sahiptir. 2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupa?da kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Bu çalışmalarda MÜDEK kapsamında belirlenen İnşaat Mühendisliği Bölümü?nün program amacı ve program çıktıları, dış ve iç paydaş görüşleri ve Avrupa Eğitim alanına paralel olarak güncellenmiştir. Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, böylelikle kazanılan bilgi ve deneyimleri arttırmayı hedefleyen Bölüm?ün 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında 6; FARABİ programı kapsamında çok sayıda ikili anlaşması bulunmaktadır. Programda tam zamanlı 35 öğretim üyesi (13 profesör, 12 doçent, 12 yardımcı doçent) ve 4 öğretim görevlisi, 2 uzman Dr. ve 14 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Programa destek vermek amacıyla çeşitli uzmanlık alanlarından birçok yarı zamanlı öğretim elemanı da eğitime katkıda bulunmaktadır. Bölüm?de eğitim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Yapı Malzemesi, Hidrolik, Yapı Mühendisliği, Zemin Mekaniği, Ulaştırma ve Topoğrafya laboratuvarları olmak üzere altı adet gelişmiş laboratuvar mevcuttur. Bu laboratuvarlar öğrencilerin eğitim ve araştırma çalışmalarına hizmet vermeklerinin yanı sıra endüstriye deney/ölçüm hizmeti de vermektedir.

 

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı, akts/ds koordinatörü)

Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL (Bölüm Başkanı) DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160, Buca, İzmir Tel : 0232 301 70 05 Faks : 0232 301 72 53 E-posta : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Öğr. Gör. Dr. Mehmet KURUOĞLU (Koordinasyon Komisyonu Başkan Yardımcısı) DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160, Buca, İzmir Tel : 0232 301 70 71 Faks : 0232 301 72 53 E-posta : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir