DEÜ Erişim İstatistikleri

Web Sayfaları Erişim İstatistikleri

1. Üniversitemizin Resmi WWW Sayfaları.   www.deu.edu.tr
2. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen konferanslar, sempozyumlar ve ana bilim dallarının web sayfaları. web.deu.edu.tr
3. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin kişisel web sayfaları. kisi.deu.edu.tr ya da people.deu.edu.tr
4. Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin web sayfaları. sks.deu.edu.tr
5. İktisat Fakültesi web sayfaları. www.iibf.deu.edu.tr