• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
AKADEMİK Genel Jeoloji
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR (Anabilim Dalı Baş.)

Tel: +90 232 3017333
talip.gungordeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Stratigrafi, yapısal jeoloji, kinematik analiz

Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR

Tel: +90 232 3017319
hasan.sozbilirdeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Batı Anadolu Tersiyer stratigrafisi, graben tektoniği, diri faylar, havza analizi

Prof.Dr. Tahir EMRE

Tel: +90 232 3017322
tahir.emredeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Yapısal jeoloji, aktif tektonik, stratigrafi, tuz domu, diyapir, graben tektoniği, tortul kayalar


Tel: +90 232 3017308
funda.akgundeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Genel jeoloji, paleontoloji, biyostratigrafi, palinoloji, palinostratigrafi

Doç.Dr. Bilal SARI

Tel: +90 232 3017342
bilal.sarideu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Geç Kretase planktonik foraminifer taksonomisi ve biyostratigrafisi, okyanusal anoksik olaylar, karbonat petrografisi, Geç Kretase karbonat platformlarının evrimi.

Doç.Dr. Erhan AKAY

Tel: +90 232 3017326
erhan.akaydeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Volkanoloji, magmatik kuşakların jeolojisi, stratigrafi, havza analizi

Yard.Doç.Dr. İsmail IŞINTEK

Tel: +90 232 3017328
ismail.isintekdeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Mesozoyik foraminifer ve alg paleontolojisi ve biyostratigrafisi, stratigrafi, karbonat fasiyesler, karbonat kaya petrografisi

Ar.Gör.Dr. Ökmen SÜMER

Tel: +90 232 3017353
okmen.sumerdeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Aktif tektonik, sedimantoloji, Neojen Kuvaterner istifler, havza analizi, Kuvaterner çökellerde yaşlandırma teknikleri, deprem ve sismoloji.

Ar.Gör.Dr. Bora UZEL
kişisel sayfam
Tel: +90 232 3017343
bora.uzeldeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Paleostress, paleomanyetizma, aktif tektonik ve depremsellik, sismo-tektonik, tektonik jeomorfoloji, neotektonik dönem havza analizi.

Ar.Gör. Mustafa SOFTA

Tel: +90 232 3017345

ARAŞTIRMA ALANLARI

Tektonik jeomorfoloji, aktif tektonik, Kuvaterner yaşlandırma teknikleri (OSL)

Ar.Gör. Çiğdem TEPE

Tel: +90 232 3017354
cigdem.tepedeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Aktif tektonik, tektonik jeomorfoloji, paleosismoloji

 

Güncel Haberler

2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #3

 2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #2

 2016-2017 Yaz okulu sınav programı ilan edilmiştir.

01.12.2016 tarihli Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

Tek ders sınav programı

2016-2017 Öğretim yılı tek ders sınavı hakkında

2016-2017 Bahar yarıyılında "Bitirme Projesi" alan tüm öğrencilerin dikkatine !

2016-2017 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı yenilenmiştir.

2016-2017 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı (23.12.2016 - 16.45'de güncellenmiştir.)

KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler için Mazeret Sınavı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyurusu

2016-17 Güz dönemi sosyal-teknik seçmeli ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Tasarım-I dersi öğrenci grupları belirlenmiştir.

2016-2017 Güz dönemi Fizik-I laboratuvar ders saatleri hakkında

SEG 2016 "Student Mentoring Forum"

Fizik-I alan öğrencilerin dikkatine! Duyuru-1 ve Duyuru-2

Tek ders sınav programı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Son Duyuru

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyuru 6

2015-2016 Yaz Dönemi Sınav Programı

Eshot Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci ulaşım kartları hakkında

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Duyuru 5

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" yapacak öğrencilere duyurulur!

Yüksek lisans öğrenci adaylarının dikkatine !

Fizik II Lab. Sınavı Sonuçları (ÖÖ-1.Şb, ÖÖ-2.Şb, ÖÖ-3.Şb, İÖ-1.Şb, İÖ-1.Şb)

Mezuniyet törenine katılım koşulları

Fizik II Laboratuvar sınavı hakkında !!!

2015-2016 Bahar Dönemi Sınav Programı güncellenmiştir.

2015-2016 Bahar Dönemi Ders Programı ilan edilmiştir.

2015-2016 Güz Yarıyılı Sınav programı ilan edilmiştir.

"Onay sayfası örneği" staj başvuru işlemlerine eklenmiştir.

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

2014-2015 Bahar Dönemine ait sınav programı eklenmiştir.

Ders ücretleri hakkında önemli duyuru !

Tüm Öğrencilerin Dikkatine !

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 yılı Laboratuvar Analiz Ücretleri

Teknik geziler için sigorta işlemleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Rapor Yazım Kuralları 2011