• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
AKADEMİK Mineraloji / Petrografi
Prof.Dr. Osman CANDAN (Ana Bilim Dalı Baş.)

Tel: +90 232 3017314
osman.candandeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Mineraloji-petrografi, metamorfizma (Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık metamorfizmaları).

Doç.Dr. Yalçın ERSOY

Tel: +90 232 3017343
yalcin.ersoydeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Magmatik petrojenez, tektonizma ve magmatizma ilişkisi, jeokimya.

Doç.Dr. Cüneyt AKAL
kişisel sayfam
Tel: +90 232 3017325
cuneyt.akaldeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Mineraloji, magmatik petrografi, alkalen (Potasik-ultrapotasik) magmatizma, granitoidler, volkanoloji, metamorfik petrografi, meta-magmatik kayalar.

Doç.Dr. Ersin KORALAY

Tel: +90 232 3017331
ersin.koralaydeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Mineraloji-Petrografi, Metamorfik Kayalar, Yaş Tayinleri.

Yard.Doç.Dr. Nejat KUN

Tel: +90 232 3017330
nejat.kundeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

 

Yard.Doç.Dr. Fatma Nuran SÖNMEZ

Tel: +90 232 3017312
nuran.sönmezdeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Mineraloji-Petrografi, Jeokimya Hidrotermal sistemler, Geotermometri (Sıvı kapanım yöntemleri).

Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNDOĞAN

Tel: +90 232 3017327
ibrahim.gundogandeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Mineraloji, petrografi (sedimenter ve magmatik petrografi), evaporitler ve evaporitlerin diyajenezi, endüstriyel hammaddeler.

Yard.Doç.Dr. Yeşim YÜCEL ÖZTÜRK

Tel: +90 232 3017359
yesim.yuceldeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Mineraloji-petrografi, hidrotermal alterasyon, granit yerleşimine bağlı gelişen skarnlaşma tipleri, turmalinit oluşumları.

Öğr.Gör.Dr. Mete ÇETİNKAPLAN

Tel: +90 232 3017336
mete.cetinkaplandeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Mineraloji-petrografi, yüksek basınç-düşük sıcaklık metamorfizması, jeotermobarometre.

Ar.Gör.Dr. Ünal ÖZBAŞ

Tel: +90 232 3017358
unal.ozbasdeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

Mineraloji (Zeolit, sepiyolit-paligorskit), kil mineralleri, minerallerin oluşum ve duraylılık koşulları, jeokimyasal termodinamik.

Ar.Gör. Ayça KOCAARSLAN

Tel: +90 232 3017310
ayca.kocaarslandeu.edu.tr
ARAŞTIRMA ALANLARI

 

 

Güncel Haberler

2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #3

 2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #2

 2016-2017 Yaz okulu sınav programı ilan edilmiştir.

01.12.2016 tarihli Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

Tek ders sınav programı

2016-2017 Öğretim yılı tek ders sınavı hakkında

2016-2017 Bahar yarıyılında "Bitirme Projesi" alan tüm öğrencilerin dikkatine !

2016-2017 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı yenilenmiştir.

2016-2017 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı (23.12.2016 - 16.45'de güncellenmiştir.)

KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler için Mazeret Sınavı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyurusu

2016-17 Güz dönemi sosyal-teknik seçmeli ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Tasarım-I dersi öğrenci grupları belirlenmiştir.

2016-2017 Güz dönemi Fizik-I laboratuvar ders saatleri hakkında

SEG 2016 "Student Mentoring Forum"

Fizik-I alan öğrencilerin dikkatine! Duyuru-1 ve Duyuru-2

Tek ders sınav programı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Son Duyuru

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyuru 6

2015-2016 Yaz Dönemi Sınav Programı

Eshot Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci ulaşım kartları hakkında

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Duyuru 5

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" yapacak öğrencilere duyurulur!

Yüksek lisans öğrenci adaylarının dikkatine !

Fizik II Lab. Sınavı Sonuçları (ÖÖ-1.Şb, ÖÖ-2.Şb, ÖÖ-3.Şb, İÖ-1.Şb, İÖ-1.Şb)

Mezuniyet törenine katılım koşulları

Fizik II Laboratuvar sınavı hakkında !!!

2015-2016 Bahar Dönemi Sınav Programı güncellenmiştir.

2015-2016 Bahar Dönemi Ders Programı ilan edilmiştir.

2015-2016 Güz Yarıyılı Sınav programı ilan edilmiştir.

"Onay sayfası örneği" staj başvuru işlemlerine eklenmiştir.

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

2014-2015 Bahar Dönemine ait sınav programı eklenmiştir.

Ders ücretleri hakkında önemli duyuru !

Tüm Öğrencilerin Dikkatine !

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 yılı Laboratuvar Analiz Ücretleri

Teknik geziler için sigorta işlemleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Rapor Yazım Kuralları 2011