• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
ARAŞTIRMA & LABORATUVARLAR Jeokimya Laboratuvarı

 

Sorumlu: Prof.Dr. Mümtaz ÇOLAK
Telefon:
+90 232 3017329

Jeokimya laboratuvarında rutin olarak kayaç ve su analizleri atomik absorbsiyon spektrometre cihazı (AAS) ile yapılmaktadır. Toz haline getirilmiş kayaç numunelerinden difraksiyon desenleri X-Işını difraktometre cihazı (XRD) ile gerçekleştirilmektedir.

Kayaç analizleri
Kayaç analizlerinin içine, toprak, kayaç ve cevher analizleri girmektedir. Toprak ve kayaç analizinde atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak Si,Al,Ca,Mg,Fe,Mn,Ti,Na,K ve ateş kaybı analizleri gerçekleştirilmektedir. İsteğe göre bu elementlerin dışındaki elementlerin analizleri de yapılmaktadır.
Cevher analizinde Cu,Ni,Pb,Zn,Cr,Sn,Sb,Ag,Au ve Sr gibi ağır metallerin analizleri atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile yapılmaktadır. İsteğe bağlı olarak bu elementlerin dışındaki elementlerin analizleri de yapılmaktadır.
Bu gruplarda yapılan çalışmalarda T.S.E standartlarından yararlanılmaktadır.

Su analizleri

Yüzeysel ve yeraltısuları, sıcak (termal) sular ve mineralli suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır.
Örneklerde istenilen su kalite parametreleri, örneklerin alınması, korunması ve analizlerinde uluslararası kabul gören ve bilimsel gelişmelere göre düzenli olarak güncellenen, APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Work Association) ve WPCF (Water Pollution Control Federation) tarafından hazırlanan Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water test standartları uygulanır.
Jeokimya Laboratuarı, modern cihaz ve ekipmanlarla donatılmış olup, teknik personel kayaç ve su analizleri konusunda eğitimli ve deneyimlidir.

 

Avanta S Atomik Absorbsiyon Spektrometre (AAS) cihazı

 

Rigaku MiniFlex 600 masaüstü X-Işını difraktometre cihazı (XRD)

 

Güncel Haberler

2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #3

 2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #2

 2016-2017 Yaz okulu sınav programı ilan edilmiştir.

01.12.2016 tarihli Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

Tek ders sınav programı

2016-2017 Öğretim yılı tek ders sınavı hakkında

2016-2017 Bahar yarıyılında "Bitirme Projesi" alan tüm öğrencilerin dikkatine !

2016-2017 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı yenilenmiştir.

2016-2017 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı (23.12.2016 - 16.45'de güncellenmiştir.)

KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler için Mazeret Sınavı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyurusu

2016-17 Güz dönemi sosyal-teknik seçmeli ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Tasarım-I dersi öğrenci grupları belirlenmiştir.

2016-2017 Güz dönemi Fizik-I laboratuvar ders saatleri hakkında

SEG 2016 "Student Mentoring Forum"

Fizik-I alan öğrencilerin dikkatine! Duyuru-1 ve Duyuru-2

Tek ders sınav programı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Son Duyuru

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyuru 6

2015-2016 Yaz Dönemi Sınav Programı

Eshot Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci ulaşım kartları hakkında

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Duyuru 5

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" yapacak öğrencilere duyurulur!

Yüksek lisans öğrenci adaylarının dikkatine !

Fizik II Lab. Sınavı Sonuçları (ÖÖ-1.Şb, ÖÖ-2.Şb, ÖÖ-3.Şb, İÖ-1.Şb, İÖ-1.Şb)

Mezuniyet törenine katılım koşulları

Fizik II Laboratuvar sınavı hakkında !!!

2015-2016 Bahar Dönemi Sınav Programı güncellenmiştir.

2015-2016 Bahar Dönemi Ders Programı ilan edilmiştir.

2015-2016 Güz Yarıyılı Sınav programı ilan edilmiştir.

"Onay sayfası örneği" staj başvuru işlemlerine eklenmiştir.

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

2014-2015 Bahar Dönemine ait sınav programı eklenmiştir.

Ders ücretleri hakkında önemli duyuru !

Tüm Öğrencilerin Dikkatine !

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 yılı Laboratuvar Analiz Ücretleri

Teknik geziler için sigorta işlemleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Rapor Yazım Kuralları 2011