• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
EĞİTİM

D.E.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SINAVLARDA UYGULANACAK KURALLAR


1 Cep telefonları sınav esnasında kapalı konumda tutulacak, kesinlikle sıraların üzerinde öğrencinin ulaşabileceği bir yerde bulundurulmayacaktır.
2 Sınava girecek tüm öğrencilerin oturma düzeninde sınavda görevli gözetmen değişiklik yapabilir.
3 Sınav sırasında hesap makinesi dahil her türlü sınav malzemesi alışverişi yapmak yasaktır. Hesap makinesi kapakları sıra üzerinde ve altında bulunmayacaktır.
4 Sınavda gözetmenlerin her türlü ikazına uyulması zorunludur. Sınav düzeni ve güvenliğini olumsuz şekilde etkileyen, kopya çekmeye ya da vermeye teşebbüs eden öğrencilerin sınav kağıdı alınarak sınavdan çıkarılır.
5 Sınavlar esnasında öğrenciler tarafından gözetmenlere konu ile ilgili olsun ya da olmasın herhangi bir soru sormak kesinlikle yasaktır.
6 Öğrencilerin insan sağlığını tehdit eden zorunlu haller dışında sınav salonundan çıkmalarına kesinlikle izin verilmez
7 Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Gözetmenler kimlik kartını yanında bulundurmayan veya tanınmayan ve başka bir yol ile kimliğini belirleme imkanı olmayan öğrenciyi sınava almayabilir.
8 Kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya sınav kağıtlarının incelenmesiyle kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır.
9 Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.
 

Güncel Haberler

2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #3

 2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #2

 2016-2017 Yaz okulu sınav programı ilan edilmiştir.

01.12.2016 tarihli Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

Tek ders sınav programı

2016-2017 Öğretim yılı tek ders sınavı hakkında

2016-2017 Bahar yarıyılında "Bitirme Projesi" alan tüm öğrencilerin dikkatine !

2016-2017 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı yenilenmiştir.

2016-2017 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı (23.12.2016 - 16.45'de güncellenmiştir.)

KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler için Mazeret Sınavı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyurusu

2016-17 Güz dönemi sosyal-teknik seçmeli ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Tasarım-I dersi öğrenci grupları belirlenmiştir.

2016-2017 Güz dönemi Fizik-I laboratuvar ders saatleri hakkında

SEG 2016 "Student Mentoring Forum"

Fizik-I alan öğrencilerin dikkatine! Duyuru-1 ve Duyuru-2

Tek ders sınav programı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Son Duyuru

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyuru 6

2015-2016 Yaz Dönemi Sınav Programı

Eshot Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci ulaşım kartları hakkında

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Duyuru 5

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" yapacak öğrencilere duyurulur!

Yüksek lisans öğrenci adaylarının dikkatine !

Fizik II Lab. Sınavı Sonuçları (ÖÖ-1.Şb, ÖÖ-2.Şb, ÖÖ-3.Şb, İÖ-1.Şb, İÖ-1.Şb)

Mezuniyet törenine katılım koşulları

Fizik II Laboratuvar sınavı hakkında !!!

2015-2016 Bahar Dönemi Sınav Programı güncellenmiştir.

2015-2016 Bahar Dönemi Ders Programı ilan edilmiştir.

2015-2016 Güz Yarıyılı Sınav programı ilan edilmiştir.

"Onay sayfası örneği" staj başvuru işlemlerine eklenmiştir.

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

2014-2015 Bahar Dönemine ait sınav programı eklenmiştir.

Ders ücretleri hakkında önemli duyuru !

Tüm Öğrencilerin Dikkatine !

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 yılı Laboratuvar Analiz Ücretleri

Teknik geziler için sigorta işlemleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Rapor Yazım Kuralları 2011