• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
EĞİTİM

KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler için Mazeret Sınavı

Fakültemiz Yönetim Kurulu'nun 02.11.2016 tarihli toplantısında alınan 13 sayılı karar ile 2016-DGS yoluyla Fakültemize yerleştirilen öğrencilerimiz ile OHAL kapsamında çıkarılan 667 ve 669 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle Fakültemize yerleştirilen veya özel öğrenci statüsünde öğrenimine başlayan öğrencilerimize 2016-2017 güz yarıyılında kayıtlanmış oldukları dersler için yalnızca girmedikleri/giremedikleri birinci ara sınavlara ilişkin olmak üzere mazeret sınavına girme hakkı verilmiştir.

Bu kapsamda, mazeret sınavına girmek isteyen bu durumdaki öğrencilerimizin en geç 21.11.2016 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Dekanlık Öğrenci İşleri Birimi'ne hangi ders veya derslerden mazeret sınavına girmek istediklerini belirten "Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi" ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

DEKANLIK

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 21. Maddesinin I. Fıkrası aşağıya çıkarılmıştır;

Kabul edilebilir bir mazeret nedeni ile sınava girememe

Madde 21- (1) Bu uygulama esaslarının 32 nci maddesinde belirtilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeni ile bir dersin ara sınavına girememiş olan öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere Mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte nerede ve ne şekilde yapılacağını Fakülte Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

 

Güncel Haberler

2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #3

 2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #2

 2016-2017 Yaz okulu sınav programı ilan edilmiştir.

01.12.2016 tarihli Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

Tek ders sınav programı

2016-2017 Öğretim yılı tek ders sınavı hakkında

2016-2017 Bahar yarıyılında "Bitirme Projesi" alan tüm öğrencilerin dikkatine !

2016-2017 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı yenilenmiştir.

2016-2017 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı (23.12.2016 - 16.45'de güncellenmiştir.)

KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler için Mazeret Sınavı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyurusu

2016-17 Güz dönemi sosyal-teknik seçmeli ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Tasarım-I dersi öğrenci grupları belirlenmiştir.

2016-2017 Güz dönemi Fizik-I laboratuvar ders saatleri hakkında

SEG 2016 "Student Mentoring Forum"

Fizik-I alan öğrencilerin dikkatine! Duyuru-1 ve Duyuru-2

Tek ders sınav programı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Son Duyuru

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyuru 6

2015-2016 Yaz Dönemi Sınav Programı

Eshot Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci ulaşım kartları hakkında

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Duyuru 5

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" yapacak öğrencilere duyurulur!

Yüksek lisans öğrenci adaylarının dikkatine !

Fizik II Lab. Sınavı Sonuçları (ÖÖ-1.Şb, ÖÖ-2.Şb, ÖÖ-3.Şb, İÖ-1.Şb, İÖ-1.Şb)

Mezuniyet törenine katılım koşulları

Fizik II Laboratuvar sınavı hakkında !!!

2015-2016 Bahar Dönemi Sınav Programı güncellenmiştir.

2015-2016 Bahar Dönemi Ders Programı ilan edilmiştir.

2015-2016 Güz Yarıyılı Sınav programı ilan edilmiştir.

"Onay sayfası örneği" staj başvuru işlemlerine eklenmiştir.

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

2014-2015 Bahar Dönemine ait sınav programı eklenmiştir.

Ders ücretleri hakkında önemli duyuru !

Tüm Öğrencilerin Dikkatine !

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 yılı Laboratuvar Analiz Ücretleri

Teknik geziler için sigorta işlemleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Rapor Yazım Kuralları 2011