• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
EĞİTİM Program Eğitim Amaçları ve Çıktıları

Program Eğitim Amaçları
Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün eğitim amaçları;

1. Toplumun ihtiyaç duyduğu Yerbilimsel problemleri tanımlayabilen ve çağdaş araştırma yöntemlerini kullanarak, temel jeolojik ve mühendislik ilkelerinin ışığında problemlere çözüm üretebilen

2. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek pozitif bilimin ışığında ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun kalkınmasına katkıda bulunabilen

3. Bireysel, takım halinde ve disiplinler arası çalışabilme esnekliğine ve uyum becerisine sahip olabilen

4. Çevreye duyarlı ve doğanın anlaşılmasına katkı sağlayabilen

5. Sorun çözme becerisi, tutkusu ve özgüveni olabilen

6. Yaratıcı ve eleştirel düşünceye sahip, etik sorumluluklarının bilincinde olabilen mühendisler yetiştirmektir.

 

Program Çıktıları

1. Orta öğretim düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında aldığı kuramsal bilgilerini ileri düzeyde uygulamalı olarak kullanır.

2. Temel bilimler ve genel mühendislik alanındaki bilgileri kullanarak Jeoloji bilimi ve Jeoloji Mühendisliği problemlerini tanımlar, problemlerin çözümüne yönelik olarak, çağdaş araştırma yöntemlerini kullanarak dört boyutlu modellemeler ve tasarımlar yapar.

3. Modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanarak karmaşık jeolojik sistemleri veya süreçleri gözlem ve deney yaparak tasarlar, sonuçlarını modeller ve alternatif çözümler üretir.

4. Alanı ile ilgili bilgisayar yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.

5. İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır.

6. Uzmanlık alanı ile bilgileri disiplinler arası çalışmalarda ilişkilendirir, sentezler ve yorumlar.

7. Doğal afetleri tanımlar ve toplumu doğal afetlerin etkilerinden korumaya yönelik projeler geliştirerek çözümler üretir.

8. Uzmanlık alanı ile ilgili problemlerin çözümünde farklı ölçek ve amaçlarda harita yapar.

9. Uzmanlık alanı ilgili konularda bağımsız çalışmalar yapar ve sorumluluk alır.

10. Uzmanlık alanı ilgili bilgi ve becerilerini sözlü ve yazılı sunum tekniklerini kullanarak aktarır.

11. Doğal kaynakların aranması ve ekonomik olarak değerlendirilmesi konusundaki bilgileri yorumlar ve uygular.

12. Yerbilimleriyle ilgili standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.

13. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında akademik, teknik ve mesleki etik kurallarını bilir ve uygular.

14. Jeolojik, çevre ve kültürel değerlerin korunmasına duyarlıdır.

15. Yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğu bilincine sahiptir ve güncel bilgileri takip edebilmeyi amaç edinmiştir.

 

Güncel Haberler

2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #3

 2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #2

 2016-2017 Yaz okulu sınav programı ilan edilmiştir.

01.12.2016 tarihli Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

Tek ders sınav programı

2016-2017 Öğretim yılı tek ders sınavı hakkında

2016-2017 Bahar yarıyılında "Bitirme Projesi" alan tüm öğrencilerin dikkatine !

2016-2017 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı yenilenmiştir.

2016-2017 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı (23.12.2016 - 16.45'de güncellenmiştir.)

KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler için Mazeret Sınavı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyurusu

2016-17 Güz dönemi sosyal-teknik seçmeli ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Tasarım-I dersi öğrenci grupları belirlenmiştir.

2016-2017 Güz dönemi Fizik-I laboratuvar ders saatleri hakkında

SEG 2016 "Student Mentoring Forum"

Fizik-I alan öğrencilerin dikkatine! Duyuru-1 ve Duyuru-2

Tek ders sınav programı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Son Duyuru

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyuru 6

2015-2016 Yaz Dönemi Sınav Programı

Eshot Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci ulaşım kartları hakkında

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Duyuru 5

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" yapacak öğrencilere duyurulur!

Yüksek lisans öğrenci adaylarının dikkatine !

Fizik II Lab. Sınavı Sonuçları (ÖÖ-1.Şb, ÖÖ-2.Şb, ÖÖ-3.Şb, İÖ-1.Şb, İÖ-1.Şb)

Mezuniyet törenine katılım koşulları

Fizik II Laboratuvar sınavı hakkında !!!

2015-2016 Bahar Dönemi Sınav Programı güncellenmiştir.

2015-2016 Bahar Dönemi Ders Programı ilan edilmiştir.

2015-2016 Güz Yarıyılı Sınav programı ilan edilmiştir.

"Onay sayfası örneği" staj başvuru işlemlerine eklenmiştir.

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

2014-2015 Bahar Dönemine ait sınav programı eklenmiştir.

Ders ücretleri hakkında önemli duyuru !

Tüm Öğrencilerin Dikkatine !

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 yılı Laboratuvar Analiz Ücretleri

Teknik geziler için sigorta işlemleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Rapor Yazım Kuralları 2011