• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
GENEL BİLGİ Tarihçe

İzmir’de jeoloji öğretimi, ilk kez, 1955 yılında açılmış olan Ege Üniversitesi’ne bağlı Ziraat Fakültesi’nde 1958 yılında Doç. Dr. Recep Egemen tarafından Genel Jeoloji dersleri verilerek başlamıştır.


İlk Jeoloji derslerinin verildiği Ziraat Fakültesi’nin Bornova Tarım Okulununa ait ilk binaları.

                

Doç.Dr. Recep Egemen İlk jeoloji dersleri verilen Ziraat Fakültesi.

Daha sonra 1961 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde Fen Fakültesi açılmıştır. Fen Fakültesi içinde kurulan Jeoloji Kürsüsü’nde “Tabii Bilimler Programı” kapsamında Temel ve Uygulamalı Jeoloji dersleri verilmiştir. Jeoloji Kürsüsü’nün kurulmasıyla birlikte Ege Bölgesi’nde jeolojik araştırmalara da başlanmıştır.

EÜ Fen Fakültesi Dekanlığı Jeoloji Kürsüsü’nün konumlandığı ve daha sonraları yıllarca Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne de hizmet eden EÜ Fen Fakültesi E-Blok binası.


Doç. Egemen’in bir trafik kazasında yitirilmesinden sonra, 1964 yılında Almanya’dan emekli Prof. R. Brinkmann İzmir’e davet edilmiştir. Jeoloji kürsüsünün ilköğretim elemanları M. Oğuz, E. Başarır, B. Sözeri ve Dr. A. Can olmuştur.

Araştırma bölgeleri olarak yakın çevredeki Karaburun Yarımadası ve Menderes Masifi seçilir. Menderes Masifi’ndeki çalışmalarda 1964'de Fullbright bursuylu İzmir’e gelmiş olan Prof. Scotford’un önemli katkıları olur. 1965-67 yılları arasında öğretim kadrosuna Dr. H. Bremer, Dr. E. İzdar, O. Kaya ve Dr. O.Ö. Dora katılırlar.

Prof.Dr. Roland Brinkmann Prof.Dr. David Scotford Prof.Dr. Erol İzdar

 

Prof.Dr. Orhan Kaya Prof.Dr. O. Özcan Dora

E.Ü. Fen Fakültesi Ek Pavyon II binasında (E-Blok) faaliyet gösteren Jeoloji Kürsüsü bünyesinde 2005 yılına kadar varlığını sürdüren küçük bir jeoloji müzesi de kurulmuştur.

Jeoloji müzesi


EÜ Fen Fakültesi E-Blok bitişiğinde 2005 yılına kadar Jeoloji Müzesi olarak kullanılan bina
1969 yılından sonra Fen Fakültesinde tek dallı "Jeoloji Lisans" eğitimine geçilmiştir. Lisans eğitiminin ilk yıllarında İ.T.Ü. den İ. Ketin, K. Erguvanlı, E. Yüzer, K. Ergin, N. Canıtez gibi hocalar büyük özverilerle İzmir’e gelip giderek derslere katılmışlar ve eğitimin kalitesinin daha baştan yüksek tutulmasının başlıca nedeni olmuşlardır. Birer yarıyıl sürelerle İzmir’e gelen P. Paulitsch, St. Dürr, G. Strübel gibi yabancı yerbilimciler, eğitim ve araştırmaya önemli katkılar koymuşlardır.

Prof. R. Brinkmann 1972'de İzmir’den ayrılmıştır. Bu sırada Jeoloji Kürsüsü öğretim elemanı, öğretim malzemesi ve araç-gereci açısından neredeyse tüm eksikliklerini tamamlamıştır. Kürsü, 1975 yılında öğretimde önemli bir atılım yapmış ve E.Ü. Mühendislik Fakültesinde yeni açılan Yerbilimleri Bölümü’nde ortaklaşa olarak "Jeoloji Mühendisi"  ve "Jeofizik Mühendisi" öğretim ve eğitim programlarına geçmiştir. Bölüm 1977 yılında Doç. Dr. Erol Akyol’un katılımıyla, paleontoloji alanında da güçlenmiştir.  Jeoloji  ve Jeofizik programları, 1978 yılında kurulan ve dört yıl faaliyet gösteren Ege Üniversitesi’ne bağlı Yerbilimleri Fakültesi'nde son şekillerini almışlardır.

                    
Prof.Dr. Erol Akyol EÜ Yerbilimleri Fakültesi, DEÜ Mühendislik Fakültesinin binası.

1982 yılında 2547 sayılı “Yüksek Öğretim Kanunu” ile koşut olarak İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi kurulmuştur. EÜ bünyesindeki yerbilimleriyle ilgili tüm birimler Mühendislik Fakültesine bağlı “Jeoloji Mühendisliği Bölümü” içinde toplanmıştır. İlk yıllarda Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği programları Jeoloji Mühendisliği bölümü içinde birlikte sürdürülmüştür. Daha sonra 1991 yılında Jeofizik Mühendisliği bağımsız bir bölüm olarak Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden ayrılmıştır.

EÜ Yer bilimleri Fakültesi ve DEÜ Mühendislik Fakültesinin dönemlerinde Jeoloji Mühendisliği bölümünün kullandığı binalardan C-Blok binası ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün hizmet verdiği A-Blok binası.

DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü kurulduğu 1982 yılından 2005 yılına kadar EÜ Bornova yerleşkesinde öğretime devam etmiş ve 2005 yılında Buca Tınaztepe’de bulunan yeni yerleşkeye taşınmıştır. Yer bilimlerinin iki kardeş bölümü, halen Buca-Tınaztepe’de aynı binada yerbilimlerinin güncel konularına dönük eğitim-öğretim vermektedirler ve araştırmalar yapmaktadırlar. İzmir’de Jeoloji ve Jeofizik Bölümleri, Prof. Brinkmann döneminden başlayarak gelenekselleşen yaygın arazi uygulamalarını, ders arazileri, Saha Jeolojisi Dersi ve Üniversitenin Payamlı-Ürkmez Tesislerinde jeolojik harita alımı stajı ve çeşitli jeofizik ölçümlerin yaptırıldığı uygulamalarla halen sürdürmektedir. “Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde standard laboratuarların yanında, yakın zamanda kurulmuş, radyometrik yaş tayinlerinde kullanılabilecek kalitede mineral ayıklanabilen modern bir kırma ve öğütme laboratuarı, kaya ve zeminlerin fizikomekanik özelliklerini belirlemeye yarayan bir zemin – kaya mekaniği laboratuarı ile parlatılmış ince kesitlerin sıvı ve gaz kapanımlarında her türlü soğutma ve ısıtma deneylerinin yapılabildiği modern bir mikroskopi laboratuarı bulunmaktadır. Bununla birlikte Jeofizik Bölümü önderliğinde İzmir ve çevresinin depremselliğini daha iyi algılayacak ve gerekli önlemleri almaya fırsatlar yaratabilecek sistemlerin kurulmasına çalışılmaktadır.  

DEÜ Jeoloji ve Jeofizik Mühendislikleri bölümlerinin 2005 ten itibaren hizmet verdikleri, Buca Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan binaları.

DEÜ Jeoloji Mühendisliği bölümü 2003 yılından itibaren Aktif Eğitim ve Klasik Eğitim programları olmak üzere iki eğitim-öğretim programı uygulamıştır. Bölüm 2009-2010 öğretim döneminden itibaren tekrar sadece klasik eğitim programı uygulamak üzere planlama yapmıştır. 2011-2012 öğretim döneminde son aktif öğrencilerini mezun etmiştir.

KAYNAK
Dora, O. Ö., 2011. İzmir’de yerbilimlerinin tarihçesi. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı. s.337.

 

Güncel Haberler

2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #3

 2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #2

 2016-2017 Yaz okulu sınav programı ilan edilmiştir.

01.12.2016 tarihli Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

Tek ders sınav programı

2016-2017 Öğretim yılı tek ders sınavı hakkında

2016-2017 Bahar yarıyılında "Bitirme Projesi" alan tüm öğrencilerin dikkatine !

2016-2017 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı yenilenmiştir.

2016-2017 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı (23.12.2016 - 16.45'de güncellenmiştir.)

KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler için Mazeret Sınavı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyurusu

2016-17 Güz dönemi sosyal-teknik seçmeli ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Tasarım-I dersi öğrenci grupları belirlenmiştir.

2016-2017 Güz dönemi Fizik-I laboratuvar ders saatleri hakkında

SEG 2016 "Student Mentoring Forum"

Fizik-I alan öğrencilerin dikkatine! Duyuru-1 ve Duyuru-2

Tek ders sınav programı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Son Duyuru

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyuru 6

2015-2016 Yaz Dönemi Sınav Programı

Eshot Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci ulaşım kartları hakkında

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Duyuru 5

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" yapacak öğrencilere duyurulur!

Yüksek lisans öğrenci adaylarının dikkatine !

Fizik II Lab. Sınavı Sonuçları (ÖÖ-1.Şb, ÖÖ-2.Şb, ÖÖ-3.Şb, İÖ-1.Şb, İÖ-1.Şb)

Mezuniyet törenine katılım koşulları

Fizik II Laboratuvar sınavı hakkında !!!

2015-2016 Bahar Dönemi Sınav Programı güncellenmiştir.

2015-2016 Bahar Dönemi Ders Programı ilan edilmiştir.

2015-2016 Güz Yarıyılı Sınav programı ilan edilmiştir.

"Onay sayfası örneği" staj başvuru işlemlerine eklenmiştir.

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

2014-2015 Bahar Dönemine ait sınav programı eklenmiştir.

Ders ücretleri hakkında önemli duyuru !

Tüm Öğrencilerin Dikkatine !

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 yılı Laboratuvar Analiz Ücretleri

Teknik geziler için sigorta işlemleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Rapor Yazım Kuralları 2011