Türkçe
    

Bu Esas ve Usuller aşağıdaki mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır

  1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
  2. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
  3. “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik (R.G.: 22997, 23.05.1997),
  4. “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (R:G.: 26953, 31.07.2008),
  5. Yükseköğretim Kurulu tarafından 26.03.2010 tarihinde yayımlanan “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller”.
ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi
Dokuz Eylül Üniversitesinin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının (DEÜ-ÖYP) sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamaların yapılmasından yetkili ve sorumlu birimdir. ÖYP Kurum Koordinasyon birimi ÖYP programında öğrencisi olan Enstitü Müdürleri ve diğer personelden oluşur. Diğer personel, ÖYP Kurum Koordinatörünün (harcama yetkilisinin) önerisi ile Rektör tarafından atanır. Bu birime, Rektör tarafından atanmış olan ÖYP Kurum Koordinatörü başkanlık eder.

ÖYP Kurum Koordinatörü
ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi faaliyetlerinin Dokuz Eylül Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından görevlendirilen ve Rektöre karşı sorumlu kişidir.
   
   

Öneri görüş ve sorularınız için utku.utkulu@deu.edu.tr adresine yazabilirsiniz.