Kısa Tarihçe

1982 yılından bu yana İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı bünyesinde SATIŞ YÖNETİMİ PROGRAMI olarak yer alan Programımız 2002 yılında gerçekleştirilen MEB-YÖK METEP-Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında PAZARLAMA PROGRAMI ismini almıştır. YÖK-İKMEP Projesi ve Bologna süreciyle ders programlarında değişiklik yaşayan Programımız uygulamalı derslere verdiği önemle kaliteli eğitim iddiasını korumuştur.

Programımız öğrencilerine de Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrenciler gibi Avrupa’da yaygın olarak kullanılan dillerden birinde (İngilizce) düzenlenmiş Diploma Eki otomatik ve ücretsiz olarak verilmektedir.

Misyonumuz

Piyasaya, çağdaş pazarlama anlayışını benimsemiş özgüvenli ve mesleki bilgi ve becerileri yüksek mezunlar sunmak. 

Eğitim Felsefemiz

İnteraktif eğitim yöntemlerini benimsemek

Uygulama içinde gelişmeyi sağlamak

Sektör deneyimli elemanlar yetiştirecek kaliteli bir eğitim vermek

Etik değerlere sahip elemanlar yetiştirmek yoluyla pazarlama uygulamalarında piyasaya katkı sağlamak.

İnteraktif Eğitimin Temelleri

İnteraktif eğitim ihtiyacını fark ederek 1998 yılında ilk kez Yrd.Doç.Dr.Muazzez Babacan ve Öğr.Gör.Cengiz Üzün liderliğinde  oluşturulan uygulama sınıfı kavramı, eğitim temellerimizde önemli bir deneyim sağlamıştır.

Öğrenci katkıları ve gönüllü bağışlarla alışılmış “sınıfta ders” uygulamasının dışına çıkılmıştır. Şimdiki D Blok 103 numaralı sınıfın dönüştürülmesiyle oluşturulan “yeni bir öğrenme ortamı” , sınıf içindeki mesleki kitaplık, televizyon, tepegöz, video player, büyük bir toplantı masası, perde ve koltuklarıyla “Satış Yönetimi Uygulama Sınıfı” olarak İMYO için  okul kaynaklarını kullanmaksızın tefriş edilmesinin yanısıra eğitimin de yeni yöntemlere yönelmesi anlamında bir öncü çalışma olarak tarihteki yerini almıştır.

Daha sonra yararı görülen bu uygulamalı eğitimi desteklemek amacıyla 2002 yılında bir üst kattaki salon okul kaynaklarıyla büyütülerek, sahne uygulamaları için bir kulis odası eklenerek tefriş edilmiştir. Pazarlama programına tahsis edilen kullanılan bu salon, eğitim donanımlarıyla birlikte yönetim değişikliği sırasında değişikliğe uğratılmış ve okulun genel kullanımına açılarak 100 kişilik bir konferans salonuna dönüştürülmüştür. Şu anda Mustafa Kemal Salonu olarak adlandırılan bu salonun yanında Pazarlama ve Kariyer Öğrenci Topluluğu odası yer almaktadır.

Geçmiş Yıllarda Kadromuzda Yer Alan Öğretim Elemanları

Programımızda kadrolu ve ders görevlendirmesiyle görev yapmış olan çok sayıda öğretim elemanımız olmuştur. Kadrolu öğretim elemanlarımız:

> Ufuk AKKAN                           (17/10/1985 – 16/02/1999)

> Cem KÜÇÜKTEPEPINAR     (29/03/1991 – 25/08/1998)

> Canan GÖLBAŞI                     (30/12/1983 – 17/09/1996)

> Cengiz ÜZÜN                          (01/12/1994 –   2009)

Programımızdaki emek ve katkılarından dolayı saygı ve teşekkürle anıyoruz.