SSS

PAZARLAMA MESLEK ELEMANI KİMDİR?
İşletmelerin ve kurumların pazarlama ve satış birimlerinde, ürün tanıtımı, satışların planlanması ve siparişlerin alınması, teslimi, müşteri ilişkileri ve temsilciliği gibi görevleri yürüten kişidir.

PAZARLAMACI NE YAPAR?
· Satış süereçlerini planlar. Bunun için müşteri gereksinimlerini saptama, yeniliklerden onları haberdar etme, şikayetleri dinleme amacı ile müşteri ziyaretleri yapar,
· Alınan siparişlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar,
· Müşteri memnuniyetini belirlemek için çeşitli anket çalışmaları yapar veya yaptırır,
· Satış sonrası hizmetleri sağlar,
· Bilgi alış verişi için satış elemanları ile bilgi toplantıları yapar,
· Satışları denetler ve gelecek için yeni hedefler belirler.

KULLANILAN ARAÇLAR NELERDİR?
· Satış belgeleri ve fiyat listeleri,
· Ürün katalogları,
· Bilgisayar ve gerekli yazılımlar,
· Seyahati gerektiren durumlar için otomobil veya dağıtım aracı.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER NELERDİR?

Satış yöneticisi veya pazarlamacı olmak isteyenlerin;

· İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, girişken,
· İkna yeteneği olan,
· Sorumluluk sahibi,
· Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli,
· Hareketli bir yaşamı seven ve seyahate engel bir hali olmayan
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI NASILDIR?

Çalışma ortamı değişkendir. Ofis içi ve dışı çalışma söz konusudur. Bürolarda sipariş listeleri çıkarma veya mali kayıtları tutma işlerini yürütenlerin çalışma ortamı sakindir. Sipariş alma, dağıtım veya mal teslimi gibi görevler seyahati gerektirir. Bu seyahatler şehir içi ve şehir dışı olabilir. Çalışırken insanlarla sürekli iletişim halindedirler.

PAZARLAMA EĞİTİMİ SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN NEDİR?

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Pazarlama Ön Lisans Diploması” ve “Pazarlama Meslek Elemanı” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI NELERDİR?

Satış işi, bilgiye dayalı olduğu kadar kişisel yetenek ve beceriye de dayandığından iş bulmada girişkenlik ve dışadönüklük çok önemli rol oynamaktadır.

Bu meslek elemanları; kamu ve özel sektörde, bankacılık, reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda pazarlama planlaması, satış ve pazarlama denetimi gibi değişik görevlerde çalışabilmektedirler. Özellikle tanıtımla ilgili işlerde yarı zamanlı (part-time) çalışma da söz konusudur.

Seyahati gerektiren işlerde daha çok erkek elemanların tercih edildiği, bayanların ise büroda yürütülen sipariş alma, planlama, reklam, mağaza içi satış, halkla ilişkiler gibi alanlarda istihdam edildikleri görülmektedir.

Sürücü belgesi sahibi, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi olanların iş bulma şansı daha yüksektir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ NASILDIR?

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.
Kazanç; işyerlerinin büyüklüğüne, ücret sistemine ve kişinin yeteneğine göre değişkendir. Maaşın dışında, satış üzerinden belli oranda prim uygulaması da söz konusu olduğundan tatmin edici bir ücret elde edilebilir.


MESLEKTE İLERLEME ŞANSI NEDİR?

Pazarlama meslek elemanı olarak mezun olan kişiler, işyerlerinde zaman içinde terfi ederek satış asistanı, satış sorumlusu ve satış müdürü konumuna gelebilirler.

Satış Yönetimi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde  İşletme, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, ve “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

KARDEŞ MESLEKLER NELERDİR?

· Halkla ilişkiler elemanı
· İthalat-ihracat elemanı,
· Reklamcı,

. Lojistik elemanı,

Satın alma elemanı.

HANGİ SEKTÖRLERDE İSTİHDAM OLANAĞI BULUNABİLİR?
  • Sigorta

  • Fuarcılık

  • Lojistik

  • Bankacılık

  • Reklam

  • Satış Geliştirme

  • Tanıtım